02paź/18

Niezwykła tajemnica Ducha Świętego

29 września w naszej Parafii nastąpiło ważne wydarzenie. Dla stu pięciu młodych ludzi Kościół zamienił się w Wieczernik. Przybył też o. bp. Damian Muskus, przez którego posługę bierzmowani – przez nałożenie rąk i namaszczenie świętym krzyżmem, uzyskali niezatartą duchową pieczęć sakramentalną.

Bierzmowanie jest kontynuacją Chrztu Świętego, z racji wejścia młodych ludzi w wiek dorosły, jest dla nich umocnieniem, podporą, światłem Ducha Świętego. Teraz młodzi ludzie będą podejmowali najważniejsze decyzji, które wpłyną na ich życie: wybór kierunku studiów, zawodu a także decyzje sercowe i duchowe, które poprowadzą do kolejnych sakramentów: małżeństwa, może kapłaństwa lub życia konsekrowanego.

Tak bardzo w tych wyborach potrzebować będą oni pomocy Bożej, dobrego rozeznania. Potrzebne będą im dary Ducha Świętego. Bierzmowani modlili się o nie. Darom Duch Świętego: mądrości. rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej odpowiadają w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Bierzmowanie jest też sakramentem wzrostu świadomości wiary, świadczenia o Bogu. O wszystkim tym mówił do młodych ludzi ojciec bp. Damian Muskus nawiązując do szczególnych patronów tego dnia: świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aby tak jak oni, umieli towarzyszyć innym, umieli rozpoznawać i unikać zła a dobrem karmić duszę i darzyć innych. Przypominał również zgromadzonej wspólnocie, że trzeba zawsze prosić Ducha Świętego o umocnienie otrzymanych darów, rozwijać je, aby w życiu kierować się mądrością Bożą a na końcu drogi, osiągnąć pełne szczęścia i życie wieczne.

Barbara Zapadlińska

29wrz/18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI – II B – 30.09.2018

 

 1. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec będziemy odmawiać w tygodniu o godz. 17.30. Po różańcu będzie rozdawana Komunia św. W niedziele różaniec będzie po Mszy św. o 15.00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych ogłaszamy konkurs różańcowy. Dzieci będą zbierały pamiątkowe obrazki. Dla zwycięzców przygotujemy nagrody.
 2. W miesiącu październiku nabożeństwa odprawiane w tygodniu po Mszach św. wieczornych będą włączone w modlitwę różańcową.
 3. W czwartek pierwszy czwartek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.15.
 4. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.00.O 16.30 dodatkowa Msza święta dla dzieci.A o 18.00 Msza święta dla młodzieży i dorosłych. Różaniec w pierwszy piątek odmówimy o godzinie 16.00.
 5. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.30 różaniec poprowadzi Róża MB Fatimskiej. O 8.00 Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Do chorych udamy się w sobotę od godziny 9.00.
 6. Wczoraj odbył się w naszej Parafii sakrament Bierzmowania. Dziękuję za piękne przygotowanie uroczystości przez młodzież. Dziękuję Rodzicom za przygotowanie świątyni oraz materialne dary dla Parafii: Kielich, Patenę, stojaki pod kwiaty oraz dar pieniężny przekazany na cele diecezji. Bóg zapłać. Dziękuję również księżom za przygotowanie młodzieży i zorganizowanie uroczystości. Szczególne Bóg zapłać kieruję wobec ks. Mariana Gizy, który był odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania oraz za wczorajszą uroczystość.
 7. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania młodzieży klas VIII. Przewidywany termin Sakramentu: marzec/kwiecień 2019. Spotkanie z Kandydatami, Rodzicami i zapisy do grup w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9.00
 8. W zakrystii można odebrać rozpisane terminy Mszy św. zamawianych w ostatnie miesiące przy okazji pogrzebów.
 9. Przy wejściu zewnętrznym do zakrystii można zostawiać akcesoria kuchenne dla bezdomnych. Za wszystkie dary w imieniu zainteresowanych Bóg zapłać.
 10. Dzisiaj również Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Niepodległości kwestuje na rzecz budowy „Skweru Niepodległości” i remontu pamiątkowego krzyża. Organizatorzy proszą o finansowe wsparcie tej inicjatywy.
 11. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy życzenia wielu łask Bożych. Do życzeń dołączamy modlitwę.
22wrz/18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV – II B – 22.09.2018

 

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego w środę do MB Nieustającej Pomocy. W sobotę o godz. 17.30 różaniec. Prowadzi go Róża p. Honoraty Tuleja.
 2. W poniedziałek po Mszy próba przed Sakramentem Bierzmowania. Spowiedź dla Kandydatów i Rodziców oraz świadków w czwartek i piątek od godziny 17.00. W piątek po Mszy wieczornej sprzątanie kościoła. Zapraszamy młodzież wraz z rodzicami do przygotowania świątyni na uroczystość Sakramentu Bierzmowania. Na sprzątanie można zabrać mopy, ścierki i środku czyszczące.
 3. Uroczystość Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 10.00. Poprowadzi ją ks. Bp. Damian Muskus. Zapraszamy Wspólnotę Parafialną do modlitwy w intencji Bierzmowanych.
 4. Zespół charytatywny przy naszej Parafii organizuje akcję „KUBEK”. Od jutra do następnej niedzieli zbieramy dla osób bezdomnych kubki, szklanki, łyżki, talerze, garnki inne akcesoria kuchenne nadające się do użycia, które zalegają w naszych domach. Przedmioty te można zostawić w zakrystii.
 5. W dniach od 6 do 7 października (sobota i niedziela) planowany jest w naszej Parafii Kurs Przedmałżeński. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30 i w niedzielę o 15.00 Mszą św. Zapisy poprzez zgłoszenie formą emaliową na stronę naszej Parafii.
 6. W przyszłą niedzielę, 30 września po Mszach św., Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Niepodległości będzie kwestował na rzecz budowy „Skweru Niepodległości” i remontu pamiątkowego krzyża. Organizatorzy proszą o finansowe wsparcie tej inicjatywy.
 7. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy życzenia wielu łask Bożych. Zapewniamy również o pamięci w modlitwie.
16wrz/18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV – II B – 16.09.2018

 1. We wtorek święto świętego Stanisław Kostki, zakonnika, patrona Polski. W piątek święto św. Mateusza apostoła i ewangelisty.
 2. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego w środę do MB Nieustającej Pomocy, w piątek po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia. W sobotę o godz. 17.30 różaniec. Prowadzi go Róża p. Anny Grzybowskiej.
 3. W poniedziałek po Mszy wieczornej młodzież z klas I szkół średnich i III gimnazjalnych może zgłosić się u ks. Mariana w ramach egzaminu i rozmowy duszpasterskiej przed sakramentem bierzmowania. Spotkanie całej grupy, zarazem pierwsza próba odbędzie się w piątek po Mszy wieczornej.
 4. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszego biuletynu parafialnego „Słowo Pawła”. Dla tych, którym zabrakło w nim intencji Mszy św. przygotowaliśmy na stoliku przy wejściu do kościoła kartki z intencjami. W następnych wydaniach czasopisma będą umieszczone intencje. Spotkanie Redakcji w poniedziałek po Mszy wieczornej.
 5. Uruchomiona została nowa strona internetowa naszej Parafii. Jest ona jeszcze w trakcie tworzenia. Zapraszamy do zaglądnięcia i prosimy o ewentualne uwagi.
 6. W dniach od 6 do 7 października (sobota i niedziela) planowany jest w naszej Parafii Kurs Przedmałżeński. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30 a w niedzielę od 15.00. Zapisy poprzez zgłoszenie formą emaliową na stronę naszej Parafii.
 7. 09.2018 będzie Msza św. w intencji Pielgrzymów do Częstochowy i ich rodzin.
 8. Bóg zapałać za ofiary na cele materialne Kościoła. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na niedzielę. Prosimy w tym tygodniu o sprzątanie kościoła mieszkańców os. Szymanowskiego blok 9. Sprzątanie w sobotę o godzinie 9.00.
 9. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najlepsze życzenia. Do życzeń dołączamy modlitwę.
10wrz/18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII – II B – 9.09.2018

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego w środę do MB Nieustającej Pomocy. W czwartek po Mszy wieczornej adoracja NS prowadzona przez kobiety. W sobotę o godz. 17.30 różaniec.  Prowadzi go Róża p. Ewy Kaszowskiej.
 2. W środę po Mszy wieczornej spotkanie z Rodzicami Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 3. W najbliższy piątek, 14 września o 18.00 wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy. Wyjazd z parkingu przy kościele.
  Program czuwania:
  21.00 Apel Jasnogórski
  21.30 Godzina Miłosierdzia
  23.00 Różaniec
  24.00 Msza św. Po Mszy św. powrót.
  Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św.
 4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 liturgia dzieci w ramach przygotowania do I Komunii. Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami. Po Mszy św. krótkie spotkanie z Rodzicami.
 5. Dzieci po Mszy św. mogą zabrać „Ziarno” – karteczkę z tekstem Ewangelii i rebusami. Na końcu roku szkolnego dzieci, które nazbierają największą ilość wypełnionych „Ziaren” zostaną nagrodzone.
 6. Bóg zapałać za ofiary na cele materialne Kościoła. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na niedzielę. Prosimy w tym tygodniu o sprzątanie kościoła mieszkańców os. Szymanowskiego blok 8. Sprzątanie w sobotę o godzinie 9.00.
 7. Jednym z najważniejszych obszarów duszpasterstwa jest troska o ludzi chorych i w podeszłym wieku. Ten obowiązek spoczywa na Parafii i osobach bezpośrednio opiekującymi się ludźmi chorymi i starszymi. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii takich osób, by można było do nich iść z posługą sakramentalną. W pierwszą sobotę miesiąca może przyjść Kapłan a w każdą niedzielę Szafarz z Komunią św. Przyniesienie Komunii to przyjście Chrystusa, pokarmu życia. Nic nie trzeba przygotowywać, tylko serce, stół i świecę. Szafarz przychodzący w niedzielę zawsze wcześniej zatelefonuje. Opiekujących się chorymi i starszymi prosimy o pomoc i współpracę.
 8. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najlepsze życzenia z zapewnieniem o modlitwie.
05wrz/18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII – II B – 2.09.2018

 1. Dzisiaj po Mszach wystawienie NS i adoracja. Przed kościołem zbiórka na rzecz odnowy jubileuszowego krzyża i budowy skweru niepodległości. Zbiórka prowadzona jest przez społeczny komitet organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
 2. Jutro rozpoczęcie Roku Szkolnego. Na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy dzieci i młodzież z klas od 4-8. Natomiast na godzinę 10.00 dzieci z klas od 0- 3. Zapraszamy również Rodziców i Nauczycieli.
 3. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego w środę do MB Nieustającej Pomocy. W czwartek do Chrystusa Najwyższego Kapłana.
 4. W czwartek od godziny 17.15 spowiedź. W piątek spowiedź od 17.00. Na Mszę św. o godzinie 18.00 zapraszamy dzieci i młodzież. Po Mszy św. spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii będzie 29 września, w sobotę o godzinie 10.00. Udzieli go ks. Bp Damian Muskus.
 5. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie rady Duszpasterskiej. Zapraszamy na plebanię.
 6. Do chorych udamy się w najbliższą sobotę od godziny 9.00. Od października będzie to pierwsza sobota miesiąca. Zmiana ta podyktowana jest układem katechezy w szkole.
 7. W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawia Róża p. Anny Wawrzkiewicz.
 8. Trwają zapisy na wyjazd do Częstochowy. Będzie to parafialna pielgrzymka. Skorzystajmy z tej możliwości. Zabierzmy dzieci. Wybierzmy się z rodzinami. Jest to niepowtarzalna okazja modlitwy w kaplicy cudownego obrazu. Tak wiele mamy spraw do przemyślenia, do przemodlenia… Zapisy w zakrystii.  Wyjazd w piątek 14 września o godzinie 18.00.
 9. W tym tygodniu ukaże się kolejny numer naszego biuletynu parafialnego. Będzie on nosił tytuł „Słowo Pawła”. Zmienił się tytuł, szata graficzna i objętość pisma. Ministranci dostarczą gazetę do naszych domów. Zapraszamy do lektury. Kto będzie chciał wesprzeć to pismo dobrowolną ofiarą może to uczynić na tacę podczas Mszy św.
 10. Już dzisiaj dzieci po Mszy św. mogą zabrać „Ziarno” – karteczkę z tekstem Ewangelii i rebusami. Na zakończenie roku szkolnego dzieci, które nazbierają największą ilość wypełnionych „Ziaren” zostaną nagrodzone.
 11. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr hab. Roberta Nęcka. Ks. Robert był długoletnim Rzecznikiem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej obecnie pracuje na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest wykładowcą i szefem katedry Edukacji Medialnej. Na miarę swoich możliwości będzie posługiwał w naszej wspólnocie poprzez modlitwę, głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty.
 12. Bóg zapałać za ofiary na cele materialne Kościoła. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na niedzielę. Prosimy w tym tygodniu o sprzątanie kościoła mieszkańców os. Szymanowskiego blok 7. Sprzątanie w sobotę o godzinie 9.00.
 13. Proszono nas o przekazanie zaproszenia na Dni Krzyszkowic. Odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę. W programie obchodów również w niedzielę o 11.00 Msza św. – dziękczynna za zbiory. Szczegóły na plakatach.
 14. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najlepsze życzenia z zapewnieniem o modlitwie.
01wrz/18

Drogi Księże Proboszczu. DZIĘKUJEMY!

Po 15 latach posługi w naszej parafii Ks. Metropolita Marek Jędraszewski, kierując się potrzeba duszpasterską mianował Ks. Proboszcza Wiesława Popielarczyka proboszczem w Suchej Beskidzkiej. Nadszedł zatem czas rozstania i pożegnań.

W imieniu nas księży i parafian pragniemy gorąco Ci podziękować nasz drogi Księże Proboszcz za ten piękny czas służby na Bożą chwałę (jak to często sam podkreślałeś). Pragniemy złożyć serdeczne Bóg zapłać przede wszystkim za posługę sakramentalną, każdą przez Ciebie sprawowaną Eucharystię, za dar przebaczenia w konfesjonale, za włączone do naszej wspólnoty dzieci w sakramencie chrztu św., za pobłogosławione małżeństwa oraz za posługę wśród chorych. Dziękujemy za Świadectwo modlitwy, za głoszenie Słowa Bożego, za każde słowo które służyło nam radą, pomocą i pociechą, słowo które wypływało z zatroskania o naszą owczarnie. Pragniemy podziękować za wybudowanie nam wspaniałej świątyni, Domu Bożego, gdzie możemy spotykać się z naszym Panem, za podejmowane przez Ciebie wszystkie inicjatywy , których tu nie sposób wyliczyć. Dziękujemy za wspieranie i tworzenie wspólnot, grup, które w liczbie 20 dziś funkcjonują i prowadzą nas do bliskości z Bogiem.  Dziękujemy za Twe serce, które poświęciłeś w całości  tworzeniu i działaniu naszej wspólnoty parafialne. Dla Ciebie zawsze bliźni stał w centrum uwagi. Jednym słowem uczyłeś nas kochać Boga i drugiego człowiek, za co jesteśmy Ci wdzięczni. Pragniemy realizować tę prawdę w naszym życiu, aby być lepszymi. W duchu wdzięczności pragniemy obiecać Ci naszą modlitwę, aby Chrystus Dobry Pasterz błogosławił Ci na nowej parafii, Matka Najświętsza otaczała płaszczem swej opieki, a Św. Paweł był orędownikiem na drodze do świętości. Życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości a od nowych parafian życzliwości.

Drogi Księże Proboszczu pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Wdzięczni parafianie i kapłani.

01wrz/18

Drogi Księże Zygmuncie!

Po wielu latach duszpasterskiej posługi, nadszedł czas na emeryturę. Wraz z ostatnim dzwonkiem w szkole zakończysz posługę katechety. Za co Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz uczniowie są Ci wdzięczne.  Również my kapłani i parafianie dziękujemy Ci za kilkuletnią posługę w naszej wspólnocie, szczególnie za posługę w konfesjonale i sprawowaną Eucharystie oraz posługę wśród chorych. Dziękujemy za Twe życzliwe słowo i modlitwę. Życzymy Ci drogi Księże Zygmuncie przede wszystkim zdrowia, wielu łask Bożych i opieki Matki Kapłanów.

Wdzięczni parafianie i kapłani.