Po 15 latach posługi w naszej parafii Ks. Metropolita Marek Jędraszewski, kierując się potrzeba duszpasterską mianował Ks. Proboszcza Wiesława Popielarczyka proboszczem w Suchej Beskidzkiej. Nadszedł zatem czas rozstania i pożegnań.

W imieniu nas księży i parafian pragniemy gorąco Ci podziękować nasz drogi Księże Proboszcz za ten piękny czas służby na Bożą chwałę (jak to często sam podkreślałeś). Pragniemy złożyć serdeczne Bóg zapłać przede wszystkim za posługę sakramentalną, każdą przez Ciebie sprawowaną Eucharystię, za dar przebaczenia w konfesjonale, za włączone do naszej wspólnoty dzieci w sakramencie chrztu św., za pobłogosławione małżeństwa oraz za posługę wśród chorych. Dziękujemy za Świadectwo modlitwy, za głoszenie Słowa Bożego, za każde słowo które służyło nam radą, pomocą i pociechą, słowo które wypływało z zatroskania o naszą owczarnie. Pragniemy podziękować za wybudowanie nam wspaniałej świątyni, Domu Bożego, gdzie możemy spotykać się z naszym Panem, za podejmowane przez Ciebie wszystkie inicjatywy , których tu nie sposób wyliczyć. Dziękujemy za wspieranie i tworzenie wspólnot, grup, które w liczbie 20 dziś funkcjonują i prowadzą nas do bliskości z Bogiem.  Dziękujemy za Twe serce, które poświęciłeś w całości  tworzeniu i działaniu naszej wspólnoty parafialne. Dla Ciebie zawsze bliźni stał w centrum uwagi. Jednym słowem uczyłeś nas kochać Boga i drugiego człowiek, za co jesteśmy Ci wdzięczni. Pragniemy realizować tę prawdę w naszym życiu, aby być lepszymi. W duchu wdzięczności pragniemy obiecać Ci naszą modlitwę, aby Chrystus Dobry Pasterz błogosławił Ci na nowej parafii, Matka Najświętsza otaczała płaszczem swej opieki, a Św. Paweł był orędownikiem na drodze do świętości. Życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości a od nowych parafian życzliwości.

Drogi Księże Proboszczu pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Wdzięczni parafianie i kapłani.