Po wielu latach duszpasterskiej posługi, nadszedł czas na emeryturę. Wraz z ostatnim dzwonkiem w szkole zakończysz posługę katechety. Za co Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz uczniowie są Ci wdzięczne.  Również my kapłani i parafianie dziękujemy Ci za kilkuletnią posługę w naszej wspólnocie, szczególnie za posługę w konfesjonale i sprawowaną Eucharystie oraz posługę wśród chorych. Dziękujemy za Twe życzliwe słowo i modlitwę. Życzymy Ci drogi Księże Zygmuncie przede wszystkim zdrowia, wielu łask Bożych i opieki Matki Kapłanów.

Wdzięczni parafianie i kapłani.