24gru/22

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, 25.12.2022

Życzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na Boże Narodzenie A.D. 2022 Ukochani Archidiecezjanie! Jak w każde Święta Bożego Narodzenia włączamy się w śpiew aniołów, którzy 2022 lat temu ukazali się naniebie Betlejem, wielbiąc Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jegoupodobania” (Łk 2, 14). Znaczy to najpierw, że w ten prawdziwie święty czas pragniemy wielbić Boga za „wielkie rzeczy, które uczynił nam Pan” (Ps 126, 3). O tych „wielkich rzeczach” pisał w Liście do Tytusa św.Paweł Apostoł. Wnikając swą genialną myślą w cud Wcielenia i przyjścia na świat Jednorodzonego Syna Bożego,stwierdzał, że właśnie wtedy „ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” (Tt 3, 4). Dlatego też wszyscy ci, którzy z wiarą przyjmują tę „dobroć i miłość”

Read More...