Łaski namaszczenia chorych powodują:

 • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
  umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,
  przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
  powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
  przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Aby kapłan mógł nawiedzić chorego, obowiązkiem najbliższej rodziny jest poproszenie kapłana o to. W mieszkaniu powinny być przygotowane: stół nakryty białym obrusem (w pobliżu chorego), krzyż i świeca oraz woda dla chorego.
W momencie wizyty księdza wszyscy domownicy powinni razem z nim modlić się o zdrowie dla chorego.

Sakramentu można udzielić w następujących przypadkach:

 • w razie poważnej choroby, która może zagrozić życiu chorego,
 • osobom w podeszłym wieku, których opuszczają już siły,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym i psychicznie chorym, jeśli rodzina wie i może potwierdzić, że chory życzyłby sobie tego w warunkach normalnych oraz jest ochrzczonym i praktykującym katolikiem,
 • sakramentu chorych można udzielać również dzieciom w sytuacji zagrożenia życia.

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się ZMARŁYM!
W naszej parafii sakrament namaszczenia jest udzielany w każdą pierwszą sobotę miesiąca przy okazji odwiedzin chorych (od godz. 9.00), a w nagłych sytuacjach o każdej porze.