BIBLIOTEKA czynna:

Środa: od 17.00 do 20.00


 1. Biblioteka Parafialna jest jednostką organizacyjną parafii, działającą na podstawie Konkordatu (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 51 poz. 318 art. 21,22); prawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, ze zm.); o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Biblioteka Parafialna działa przy Parafii p.w. św. Pawła Apostoła w Wieliczce. Jej głównym celem jest propagowanie literatury chrześcijańskiej.
 3. Z Biblioteki Parafialnej może korzystać każdy, kto założy sobie Kartę Czytelnika.

Warunki rejestracji

 1. W celu rejestracji należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument z fotografią i adresem zamieszkania.
 2. Osoba zarejestrowana posiada w bibliotece kartę czytelnika własnoręcznie podpisaną.
 3. O każdej zmianie danych osobowych i adresu użytkownik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę.
 4. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki lub czasopisma na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach opiekun biblioteki może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki lub czasopisma.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną po uzgodnieniu z opiekunem biblioteki.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z biblioteki.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 r.