Chrzty w naszej Parafii odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00 oraz 1 sobotę miesiąca o 13.00. (Liturgia sakramentu bez Mszy św.)

Dodatkowo Msza święta chrzcielna będzie w świętego Szczepana oraz poniedziałek wielkanocny o godzinie 13.00

W uzazadnionych sytuacjach sakramentu chrztu udzielamy w ustalonych z Rodzicami terminach

Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy wieczornej w kościele.

Niezbędne dokumenty do zapisu chrztu św.:

  • aktu urodzenia dziecka z USC, w przypadku dziecka urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu,
  • wyciąg z aktu małżeństwa rodziców lub akty urodzenia rodziców (USC),
  • dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej parafii). Zaświadczenia mogą być dostarczone przed uroczystością chrztu.
  • Wypełniony formularz zapisu do chrztu. Należy formularz pobrać ze strony Parafii, wypełnić i wydrukować.

Chrzestnym może być osoba która:

  • jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje.
  • ukończyła 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, (tzn. chodzi w niedziele do kościoła, nie żyje w wolnym związku lub na kontrakcie cywilnym),
  • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice nabywają we własnym zakresie.

Pobierz formularz zapisu do Chrztu