Przy naszej parafii działa Rada Budowy Kościoła. Nowy kościół budowany był od roku 2004. Potrzeba budowy nowej Świątyni pojawiła się w związku z intensywnym rozrostem parafii oraz dynamicznym rozwojem Osiedla Krzyszkowice. Rada Budowy Kościoła składa się z wielu specjalistów z dziedziny budownictwa.

Rada Budowy Kościoła zajmuje się bieżącą koordynacją i współpracą z księdzem proboszczem w dziedzinie prac związanych z budową kościoła jak również podejmuj decyzje finansowe dotyczące budowy.