Proboszcz Parafii:
ks. Andrzej Klimara

Wikariusze:
ks. Robert Kowalczyk, Ks. Piotr Pacyga

Telefon dyżurny:  505 902 572

TRANSMISJA MSZY: Niedziela i święta obowiązkowe: 9.00, 11.00.

Kancelaria
Od poniedziałku do czwartku,  od 18.40 do zakończenia obsługi zainteresowanych osób

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU: 7.00 i 18.00

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA OBOWIAZKOWE: 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00

Jaśminowa 2; 32-020 WIELICZKA
e-mail: pawlaparafia@gmail.com

Facebook parafii

RACHUNEK BANKOWY: 80 86190006 0010 0200 7937 0001
Właściciel rachunku: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Pawła Apostoła
Adres: Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka

Organista:

Paweł Piotrowski 601 428 726
http://YouTube.com/c/PawełPiotrowski1