Rada składa się z kilkunastu członków, reprezentantów parafii (poszczególnych ulic). Spotkania odbywają się kilka razy w roku pod kierownictwem ks. Proboszcza. Na spotkaniach omawiane są różne problemy parafii, głównie dotyczące spraw duszpasterskich. Opiekunem Rady jest ks. Proboszcz.