Życzenia ks. Arcybiskupa marka Jędraszewskiego:

Ukochani Archidiecezjanie!

Pan Bóg swą wielką dobrocią i łaską sprawił, że dane nam jest obchodzić 2023 urodziny Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyszedł On na świat w Betlejem judzkim, co uwiecznił w swej Ewangelii św. Łukasz, pisząc: „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2, 6-1 a). O tym największym w całej historii świata wydarzeniu jako pierwsi dowiedzieli się pasterze, którzy nieopodal tej miejscowości „trzymali straż nocną nad swoją trzodą” (por. Łk 2, 8b). To właśnie im anioł zwiastował radosną wieść: „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11).

W ten sposób zaczęły się niezwykłe dzieje obecności Boga-Człowieka pośród nas. Jego pierwsze przyjście na świat było bardzo ubogie. Święty Paweł Apostoł pisał wprost o keno-^ie, czyli ogołoceniu się Jednorodzonego Syna Bożego (por. Flp 2, 7). Natomiast od chwili Jego Wniebowstąpienia chrześcijanie nieustannie, z ogromną nadzieją wypatrują Jego Paruzji, czyli Jego powtórnego przyjścia w chwale. Sam Pan Jezus, zapowiadając je, wzywał uczniów, aby nabrali ducha i podnieśli głowy, ponieważ zbliża się ich odkupienie (por. Łk 21, 28). Rzeczywiście, każdy kolejny rok zarówno w naszej osobistej historii, jak i w dziejach całego świata, oznacza, jak pisał św. Paweł, że „teraz (…) zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (llz 13, llb-12a).

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywając dzisiaj te święte tajemnice naszej wiary, życzę Wam, abyście na wzór pasterzy z ufnością podnieśli swe głowy i do swych serc przyjęli to przesłanie, którym na bedejemskim niebie mnóstwo zastępów niebieskich wielbiło Najwyższego: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). A mając świadomość tego, że w naszym życiu nieustannie zbliża się chwila osobistego spotkania się z Nim twarzą w twarz, życzę równocześnie, abyście coraz bardziej żyli jak dzieci światłości, przyoblekając się każdego dnia „w Pana Jezusa Chrystusa” (por. Rz 13, 14).

Na pełne radości i nadziei przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Wam, moi Drodzy, serdecznie błogosławię

Do tych życzeń dołączamy się również, my, kapłani posługujący w naszej tej Parafii

Jutro święto Św. Szczepana diakona i męczennika. Porządek mszy św. wg układu niedzielnego. Jutrzejsza składka będzie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.