1. Dzisiejsza niedziela łączy się z wigilią Bożego Narodzenia. Msze święte kończą się o 13.00. Nie będzie Mszy o 15.00, 18.00 i 20.00.
  2. Pasterka –będzie o godzinie 21.00 i 24.00. Zapraszamy na te Eucharystie upamiętniające przyjście Chrystusa. Składka z Pasterki przeznaczona jest na fundusz Obrony Życia – SOS. 
  3. Po pasterce o 21.00 wspólne kolędowanie z zespołem „Prowadź mnie”.
  4. Jutro Uroczystość Bożego Narodzenia. Oczywiście, porządek mszy niedzielny. O 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 15.00, 18.00 i 20.00. Uczestniczący w Pasterce mogą drugi raz przystąpić do Komunii św.
  5. Przy wyjściu głównym i ołtarzu św. Pawła można nabyć świece „Caritas – Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” oraz poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara składana tytułem opłatków jest przeznaczona na utrzymanie kościoła.
  6. Dziękujemy za wszelkie dobro. Przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny jubileusze składamy życzenia wszelkich Bożych łask. Wszystkich polecamy Panu Bogu w modlitwie.