1. Porządek Mszy w naszym kościele nie ulega zmianie. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane. Wejście poprzez stronę parafialną. W lewym górnym rogu jest przycisk „Msza on-line”. W piątek o 17.30 będzie również Droga Krzyżewa.

2. W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych przypominamy obowiązujące nas zasady.

a. Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić albo kogo my możemy zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Stosujmy się do zasady: „Zostań w domu!” Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. Przypominamy, że w świetle obecnego prawa w kościele może być 5 osób oprócz kapłana i zwężonej do minimum służby liturgicznej.

b. Spowiedź święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W Parafii nie będzie organizowanej spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Panem Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Żal doskonały jest wtedy, gdy wypływa z miłości do Boga i łączy się z głębokim pragnieniem oderwania od wszystkich grzechów. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).

c. Odwiedziny Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą tylko w przypadku zagrożenia życia lub na wyraźną prośbę osoby chorej. Należy umówić się z księdzem telefonicznie. Tel. 505 902 572. Nie możemy iść do chorych na normalnych zasadach by Ich nie narażać.

d. Rekolekcje Wielkopostne. 
– Ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie w tym roku wielkopostnych rekolekcji. Prosimy o korzystanie z rekolekcji przez internet. Możemy tam znaleźć wiele ciekawych propozycji.

e. Dodatkowe możliwości
Istnieje również możliwość spowiedzi w niedziele przed Mszami oraz w tygodniu od 6.30 do 7.00 a w ciągu dnia od 9.00 do 12.00. Popołudniu od 15.00 do 18.00. W tym czasie będzie również w kościele wystawiony Najświętszy Sakrament. Komunia poza Mszą w tygodniu będzie udzielana o 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Zasady spowiedzi według wskazań Ordynariusza Krakowskiego mają uszanować wszelkie rygory sanitarne. Spowiedź będzie na klęczniku przed ołtarzem z zachowaniem 2 metrów odległości od spowiednika. Osoby oczekujące prosimy by zostały w tylnej części kościoła ze względu na dyskrecję spowiedzi. (w kościele może być do 5 osób). Na czas epidemii nie będziemy spowiadać w konfesjonałach.

8. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy o modlitwę za chorych, za tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personel medyczny oraz wszystkie służby sanitarne. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Wszystkim życzymy zdrowia i pokoju serca i sił do pokonania tego wielkiego doświadczenia. Polecamy również w modlitwie.