Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić albo kogo my możemy zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Stosujmy się do zasady „Zostań w domu!”.

Porządek Mszy w naszym kościele nie ulega zmianie. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane. Wejście poprzez stronę parafialną. W lewym górnym rogu jest przycisk „Nabożeństwo on-line”. W piątek o 17.30 będzie również Droga Krzyżewa. Zapraszamy również do codziennej modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00