Święty Paweł w liście do Koryntian napisał: 

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. 

Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne”

1 Kor 15,42

Niech Nasze życie – zniszczalny zasiew – wyda niezniszczalne owoce w wieczności, niech odrodzi się w życie nie mające końca. 

Radosnych, świąt, odpoczynku i umocnienia w trudach codzienności życzymy z całego serca.

Duszpasterze

  1. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się przygotowania Liturgii Triduum Paschalnego. Pani Bożenie Nowak za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego. P. Kościelnemu i p. Mieczysławowi za pomoc. Dziękujemy Szafarzom, Rycerzom Jana Pawła II, Służbie liturgicznej za liturgię i posługę, oraz za czuwanie przy Grobie Pańskim. Oazie za prowadzenie modlitwy w Wielki Piątek, wspólnotom modlitewnym za włączenie się w nocne czuwanie. Dziękujemy zespołowi „Prowadź mnie” za ubogacenie liturgii śpiewem. Obecność dzieci i młodzieży, ich zaangażowanie to piękne świadectwo bardzo wartościowe w dzisiejszych czasach. Dziękujemy za przygotowanie procesji rezurekcyjnej. 

A także Wam wszystkim drodzy za wspólną modlitwę podczas liturgii Triduum.  Bóg zapłać.

  • Jutro drugi dzień Wielkanocy. Porządek mszy św. jak w niedzielę. Ofiarą z jutrzejszej tacy wesprzemy Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.