Wielkim pragnieniem ludzi wierzących jest sakramentalne zjednoczenie z Jezusem w Komunii Świętej. Zazwyczaj to piękne wydarzenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej. Przy obecnych ograniczeniach mogą z tego daru skorzystać tylko nieliczni wierni.

W naszej Parafii z Komunię świętą można przyjąć po Mszach niedzielnych: 7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45, 18.45, 20.45

W tygodniu Komunii udzielamy na Msza o 7.00 i 18.00 oraz dodatkowo o 9.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 17.00