1. „Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się czło­wiekiem! „Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem.

Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś przy­wrócony życiu, gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zgi­nąłbyś, gdyby nie przyszedł”.

Tak w IV wieku pisał św. Augustyn – wielki biskup Hippony w Afryce

Życzymy radości w sercu i światła Jezusa w całej Rodzinie!

Realizacji planów i mężnego Ducha do wypełniania Woli Bożej,

życzymy wielu łask z nieba i Bożego wsparcia na każdy dzień!

  1. U ministrantów przy wyjściach można zabrać najnowsze wydanie Słowa Pawła. Gdyby ktoś chciał wesprzeć zakup tonerów i papieru to może to zrobić dobrowolną ofiarą do koszyków u ministrantów rozprowadzających Biuletyn.
  2. Jutro święto świętego Szczepana – pierwszego męczennika. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę. Składka z dnia jutrzejszego przeznaczona jest na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego – Jana Pawła II w Krakowie.