Rok 1983

3 lipca 1983 roku, w XIV. Niedzielę Zwykłą Duszpasterstwo objął, z polecenia Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego, Ks. Jan CIEŚLIK – jako pierwszy diecezjalny duszpasterz. W ogłoszeniach parafialnych zapisał: „Wyrażam głębokie podziękowanie dotychczasowym duszpasterzom OO. Reformatom: O. Gwardianowi i O. Rafałowi, tutejszemu katechecie, którzy zasłużyli sobie na powszechny szacunek za dobroć i wkład pracy”. Od tego dnia wg Prawa Kanonicznego – można było załatwiać sprawy związane z Chrztem Św., Małżeństwem sakramentalnym oraz pogrzebem. Obrzędy te z rejonu Krzyszkowic odtąd odbywały się w tutejszej świątyni.
W pierwszych dniach lipca przystąpiono do prac odwadniających południowo-wschodniej ściany świątyni, uszczelnienie pokrycia dachowego oraz zakonserwowanie go.
14.08.1983 r. Ks. J. Cieślik publicznie ogłosił, że wkrótce Ks. Kardynał eryguje nową Parafię, w skład której wejdą Krzyszkowice i mieszkańcy os. Szymanowskiego.
Z końcem sierpnia wykonano wylewki betonowe wokół świątyni, a także odnowiono salkę katechetyczną przed nowym rokiem szkolnym, gdzie mają uczęszczać na katechezę dzieci i młodzież z Krzyszkowic i os. Szymanowskiego.
25.08.1983 r. państwo H.J.Gilowie ze Stanów Zjednoczonych zafundowali dla kościoła organy elektronowe.
W pierwszej połowie września otynkowano boczne ściany świątyni i uzupełniono instalację elektryczną.
29.09.1983 r. odbył się Odpust ku czci Św. Michała Archanioła. Sumę odprawił Ks. Kanonik Janusz Bielański, archiprezbiter katedry wawelskiej, a kazanie wygłosił Ks. Józef Jakubiec.
16.10.19983 r. na Mszy Św. poświęcono nową Monstrancję, jaką zafundował Ks. Janusz Bielański, sumista ostatniego odpustu.
Również w tę niedzielę 16. października – publicznie ogłoszono erygowanie Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy, a także rozpoczynające się od najbliższej soboty nabożeństwo Nieustającej Nowenny ku czci Matki Chrystusowej.
Do świąt Bożego Narodzenia założono drewnianą boazerię na stropie świątyni i jej filarach, a także wytynkowano wszystkie ściany wewnętrzne. Zakupiono trzy piece akumulacyjne, oraz sześć lamp sufitowe, typu „pająki”.

Rok 1984

Na przełomie stycznia i lutego rozpoczęto przygotowania do zagospodarowania placu pod budowę Domu Parafialnego i katechetycznego, u zbiegu ulic: Sadowej i Harcerskiej. Przygotowano studzienkę wodną oraz wygaszono w przygotowanym dole 25 ton wapna.
Po połowie marca rozpoczęto prace nad ułożeniem posadzki w świątyni. Zakończono prace w kwietniu.
11.05. w piątek Ks. Kardynał Franciszek Macharski udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
13.05. w niedzielę odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Św. Rodzice w Darze Ołtarza przekazali Parafii Puszkę na komunikanty i kustodię.
24.06. odbyła się pierwsza uroczystość Odpustowa ku czci MB Nieustającej Pomocy, którą celebrował Ks. Józef Jakubiec.

Rok 1985

W lutym wykonano drewniane ławki dla świątyni.
W maju wykonano prowizoryczną zakrystię i kancelarię w tyle świątyni.
2.09. dzieci po raz pierwszy udały się na zajęcia szkolne do nowej, wybudowanej szkoły, obok starej – tej, którą fundował Józef Erazm Jerzmanowski.
10.11.1985 r. objął Parafię nowy proboszcz Ks. Andrzej WĄCHAŁA.

Rok 1986

2 lutego na Mszy Św. o godz. 11, w obecności Ks. Dziekana Andrzeja Turakiewicza, nastąpiło kanoniczne wprowadzenie nowego Proboszcza.
Wiosną zabezpieczono przed świątynią materiały budowlane (cegłę i ceramiczne maksy) i wykonano chodnik, obok kościoła.

Rok 1987

W lipcu zakonserwowano dach na świątyni oraz wyremontowano dach nad salką katechetyczną.
26 i 27. września miała miejsce kanoniczna wizytacja biskupia, którą wraz z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania przeprowadził Ks. Bp Kazimierz Górny.

Rok 1988

W kwietniu Parafia otrzymała urzędowe wskazanie lokalizacyjne na budowę Domu Parafialnego z zapleczem.
Z końcem kwietnia rodzice dzieci, które mają w maju przystąpić do Pierwszej Komunii Św., pomalowali ściany wewnętrzne i zewnętrzne świątyni.
Rozpoczęto zbieranie ofiar w kopertach na budowę Domu Parafialnego. Przygotowano na ten cel specjalną skrzynkę, do której wierni składali ofiary.

Rok 1989

Rodzice dzieci, które przyjęły w maju Pierwszą Komunię Św. w darze ołtarza złożyli fotele liturgiczne dla celebransa i służby liturgicznej.
Natomiast rodzice klas III, z okazji Rocznicy Pierwszej Komunii Św. zafundowali stacje Drogi Krzyżowej, które w technice malowania na szkle wykonała p. Teresa Śmigacz, parafianka.
Na przełomie czerwca i lipca zakupiono kilkanaście tysięcy sztuk dachówki ceramicznej, zwanej „karpiówką”.
W październiku wykonano ogrodzenie placu budowy. A także zakupiono kilkanaście kubików drzewa budowlanego.

Rok 1990

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych zafundowali dla parafii Chrzcielnicę.
2. czerwca rozpoczęły się ziemne prace przy budowie Domu Parafialnego.
6.07. zalano betonem denną płytę pod ten budynek.

Rok 1991

Rodzice dzieci, które przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii Św. zafundowali dwa jednakowe welony, używane w liturgii do insygniów biskupich.
23.06. OO. Redemptoryści przeprowadzili Triduum Maryjne, ożywiając kult MB Nieustającej Pomocy, ofiarowując nowy, olejny obraz dla Parafii.
17.11. Niedziela Powołań – parafia gościła kilku kleryków Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Rok 1992

Z dniem 17.05. po zalaniu płyty pierwszej kondygnacji budynku Domu Parafialnego, wstrzymano prace budowlane z powodu braku funduszy.
Rodzice dzieci klas II zafundowali biały ornat dla parafii, a na rocznicę Pierwszej Komunii – parafia otrzymała w darze patenę do rozdawania Komunii Św.

Rok 1993

7.03. Ks. Proboszcz ogłosił, że nasz parafianin Krzysztof Rudzik, student piątego roku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ma w najbliższym czasie przyjąć święcenia diakonatu, stanowiące bezpośrednie przygotowanie do Kapłaństwa. Ktokolwiek wiedziałby o jakichś przeszkodach do przyjęcia tych święceń przez w/w winien był zgłosić ten fakt do miejscowego proboszcza.
Tego też dnia Ks. Proboszcz wyraził się z ironią wobec parafian, mówiąc następujące słowa: „Przy tej ofiarności skończenie plebanii przesuwa się na następne piętnastolecie. W czasie kolędy przyjęto mnie w 648 domach i mieszkaniach. 648 w porównaniu z 84 kopertami, które zostały złożone do skarbony na budowę, to niewiele”.
8.05. z rąk Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego, w Katedrze Wawelskiej nasz parafianin Krzysztof Rudzik przyjął święcenia diakonatu.
Rodzice dzieci pierwszokomunijnych zafundowali dla parafii wentylatory sufitowe. Natomiast rodzice dzieci z klas III ufundowali sukienkę na cyborium (na puszkę do rozdawania Komunii Św.).
26.06. zakończył duszpasterską pracę w tej Parafii Ks. Andrzej Wąchała.
27.06. po zmianie Proboszcza, parafię objął Ks. Mgr Rafał A. Domagała. Mieszkanie, które wcześniej zajmował poprzednik, (przy ul. Kaczeńce 8) przestało być aktualne, w związku z tym nowy Ks. Proboszcz wynajął mieszkanie (jakie było dostępne w tym czasie) na os. Sienkiewicza w Wieliczce (w Parafii Św. Klemensa). Zamieszkał więc ok. 5 km od swojej Parafii.
5.07. nowa ekipa budowlana weszła na teren budowy Domu Parafialnego, wznawiając prace. Przygotowano pod wylewkę górnej płyty, dokańczając mury aż pod więźbę dachową.
11.07. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Proboszcza z Radą Parafialną. Podjęto plan zadaszenia budynku Domu Parafialnego przed zimą.
24.07. zakończono drenaż wokół budynku, wraz z wykonaniem czterech studzienek odwadniających.
17.10. odbyła się kanoniczna wizytacja biskupia, którą przeprowadził J. Eksc. Ks. Bp Kazimierz Nycz. Po spotkaniach z ministrantami, młodzieżą oazową oraz Matkami Żywego Różańca, a także z członkami Rady Parafialnej, popołudniu odbyło się w Szkole Podstawowej spotkanie z nauczycielami parafii. Wieczorem młodzież z klas VII i VIII przyjęła Sakrament Bierzmowania. Wizytacja biskupia była połączona z obchodami X. lecia Parafii.
14.11. zakończono kładzenie dachu (ponad 10 000 szt. dachówki) i przygotowano budynek na zimę.
23.11. wymieniono dach nad tzw. salką katechetyczną, i pokryto go blachą. Plan perspektywiczny dotyczący tego pomieszczenia przewiduje – na wiosnę – przebudować je na dwa: zakrystię i kancelarię.
5.12. Proboszcz zaanonsował powstałe w Diecezji Krakowskiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, apelując o wstępowanie w jego szeregi.

Rok 1994

W lutym odbyła się w Domu Ludowym zabawa „opłatkowa”, przy udziale Ks. Dziekana O. Ludwika Kurowskiego OFM, z której dochód – Rada Parafialna, główny organizator zabawy – w wysokości 8.500.000 zł przekazano na budowę Domu Parafialnego.
13.III przewieziono wszystkie materiały budowlane sprzed świątyni na teren budowy Domu Parafialnego i rozpoczęto porządkowanie placu kościelnego.
25.III odbyło się informacyjne spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Oddział w Wieliczce. Spotkanie, w którym licznie uczestniczyła grupa z parafii, odbyło się w Klasztorze OO. Reformatów w Wieliczce.
Z początkiem kwietnia przeprowadzono remont ścian świątyni, kładąc na nie tapetę szwedzką – dar rodziny Walerii i Jana Odroniów.
27.04 rozpoczęto murarskie prace nad zaadaptowaniem salki katechetycznej na dwa pomieszczenia: na zakrystię i kancelarię. Przebudowano również ubikację przy kancelarii.
14.05. w sobotę, w Święto Św. Macieja Apostoła w Katedrze Wawelskiej, z rąk Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego przyjął święcenia kapłańskie Ks. Krzysztof Rudzik, nasz parafianin. Na tę uroczystość udał się autokar z naszymi wiernymi.
15.05. Mszę Św. o godz. 11:00 odprawił Prymicjant Ks. Mgr Krzysztof Rudzik, mieszkaniec os. Szymanowskiego, dziękując Bogu za dar Kapłaństwa. Przyprowadzony procesjonalnie przez dzieci i młodzież, włączył w modlitwę większość naszych parafian.
Parafia w darze – przez przedstawicieli Rady Parafialnej, którzy przez trzy niedziele zbierali ofiary – przekazała Prymicjantowi ofiarę pieniężną, w wysokości 16.500.000 zł (na nowe z 1998 r. – 1.650.- PLN).
02.06. w Uroczystość Bożego Ciała procesję Eucharystyczną poprowadził Neoprezbiter Ks. Krzysztof Rudzik, a procesja udała się nową trasą: ulicami Krzyszkowicką, Harcerską, Sadową na os. Szymanowskiego, gdzie był ostatni ołtarz.
Do połowy czerwca przebudowano miejsce z tyłu świątyni, budując podium na organy (coś w rodzaju tzw. chóru).

Rok 1995

Rok ten od początku zaczął się pod znakiem Koronacji Obrazu MB Łaskawej, z klasztoru OO. Reformatów w Wieliczce. Całe miasto zaczęło się przygotowywać do tej uroczystości na wiele różnych sposobów. W Wielkim Poście nasza parafia zaczęła zbiórkę na Krzyż Misyjny, który ma stanąć przed świątynią. Rozprowadzano również Kalendarze ze zdjęciami świątyń wielickich i zdjęciem Obrazu MB Łaskawej, Pani Wielickiej.
15.III. młodzież z klas VIII przyjęła Sakrament Bierzmowania przez posługę J. Eksc. Ks. Bpa Jana Szkodonia.
14.04. na ścianie świątyni zawisł obraz przedstawiający Pana Jezusa Miłosiernego. Od tego Wielkiego Piątku rozpoczęła się praktyka Koronki do Bożego Miłosierdzia, przed Drogą Krzyżową. A także w każdy trzeci piątek miesiąca będzie odtąd Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
20.05. rozpoczęły się w całej Wieliczce Misje Święte, które poprowadzili OO. Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej. Także i nasza parafia czynnie w Misjach uczestniczyła. Nauki były we wszystkich świątyniach parafialnych, ale były też uroczystości wspólne, w których uczestniczyły wszystkie parafie razem. Na przeżycie tych misji wystosował specjalny List pasterski Metropolita Krakowski, Ks. Kardynał Franciszek Macharski, wraz ze swoim błogosławieństwem. 27.05. w piątek, przy udziale kilku tysięcy wiernych Wieliczki, nasz Krzyż Misyjny niesiony przez różne stany ulicami miasta, od kościoła Św. Klemensa, w trakcie odprawianej Drogi Krzyżowej, został w godzinach wieczornych przyniesiony przed nasz kościół parafialny i ustawiony, na przygotowanym cokole. 28.05. w niedzielę zakończyliśmy Misje Święte, popołudniowym nabożeństwem.
04.06. w niedzielę o godz. 12:00, przy udziale Episkopatu Polski, Metropolita Krakowski J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, podczas polowej Mszy Świętej na zapleczu Klasztoru OO. Reformatów w Wieliczce nałożył Papieskie Korony na skronie Jezusa i Maryi, w Jej cudownym wizerunku MB Łaskawej.
05.06. w poniedziałek w godzinach wieczornych Obraz Ukoronowany został uroczyście przewieziony do naszej Parafii, gdzie odbył się o 21:00 Apel Jasnogórski, a o północy Maryjna Pasterka, koncelebrowana przez kapłanów dekanatu wielickiego, podczas której homilię wygłosił proboszcz miejscowy.
Dzięki hojności państwa Marii i Józefa Grabowskich, parcela, na której stoi zbudowana nasza świątynia, poprzez akt notarialny została we wrześniu br. zapisana na własność naszej Parafii.
Dlatego też można było od sierpnia rozpocząć prace nad nowym ogrodzeniem przed naszą świątynią, i uporządkowano całą parcelę. W październiku zakończono te prace.

Rok 1996

26 stycznia Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich urządziło pierwsze spotkanie „opłatkowe”, powiązane ze śpiewem kolęd i wspólną modlitwą.
10. lutego został zorganizowany przez Radę Parafialną tzw. „parafialny opłatek”, połączony z zabawą taneczną, z którego dochód został przeznaczony na budowę Domu Parafialnego.
25. lutego wierni złożyli pokaźną kwotę na wsparcie powstałego Radia Maryja.
Rekolekcje wielkopostne były w tym roku odnowieniem Misji Świętych, które prowadzili OO. Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Z początkiem maja zostały wykonane w darze trzy kute lampy, zawieszone na frontonie kościoła. Jest to dar p. Zbigniewa Grabka.
8. czerwca został zainstalowany przed kościołem nowy krzyż informacyjny, koloru żółtego.
15. czerwca odbyła się Msza Św. oazowa, na zakończenie roku, a po niej odbyło się „oazowe ognisko”, na które zaprosiliśmy młodzież z parafii Św. Klemensa.
5. października przy udziale Ks. Dyrektora – podczas uroczystej Eucharystii powstało w naszej parafii Archibractwo Honorowej Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zelatorą została p. Lucyna Świetlik.
20. października udała się pielgrzymka autokarem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, jako wyraz dziękczynienia za tak liczne grono członków Arcybractwa Straży Honorowej Serca P. Jezusa.
24. listopada członkowie Straży Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie N. Hucie – Mogile, w opactwie OO. Cystersów.
Z początkiem Adwentu zawieszona została w świątyni puszka, z napisem „SOS”, do której wierni składają ofiary na Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Krakowskiej.

Rok 1997

Uczniowie z klas III, w niedzielę 5. stycznia wystawili tzw. „jasełka”. W styczniu kilkanaście osób zaprenumerowało miesięcznik „Radio Maryja”, wspierając równocześnie tę katolicką rozgłośnię.
Z końcem kwietnia p. Zbigniew Grabek wykonał w darze dla parafii dwie tablice kute, zaszklone – zawieszone na frontowej ścianie kościoła.
Przygotowując się do Kongresu Eucharystycznego, w którym weźmie udział Ojciec Święty Jan Paweł II, od 10. maja rozprowadzane były Książeczki Liturgii Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
8. czerwca uroczystą Mszę Świętą Pontyfikalną na Błoniach Krakowskich odprawił Ojciec Święty Jan Paweł II, w której wzięło udział bardzo wielu naszych parafian.
20. lipca bardzo ofiarnie wierni złożyli przeszło 5.050.- PLN na rzecz powodzian z Ziem Zachodnich. Również dary materialne, przeznaczone na ten cel były obfite.
11. października odbyła się autokarowa pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludżmierza i Zakopanego – Krzeptówek.
17. października młodzież z klas I i II szkół średnich przyjęła Sakrament Bierzmowania, przez posługę Ks. Bpa Kazimierza Nycza.
W październiku rodzina państwa Odroniów ofiarowała dla parafii siedem pieców nadmuchowych, które służą ogrzaniu kościoła.

Rok 1998

W niedzielę 11.01. o godz. 18:45 zebranie Rady Parafialnej, podczas którego omówiono strategiczny plan dotyczący, wznowionej po przerwie, Budowy Domu Parafialnego.
W niedzielę 11.01. w naszej świątyni odbyły się „Jasełka” w wykonaniu dzieci z zespołu muzycznego Promyki Bożej Radości, z parafii pw. Św. Klemensa z Wieliczka. Podczas spektaklu, na którym zgromadziły się dość licznie całe rodziny naszej parafii, dzieci zbierały dobrowolne ofiary na pokrycie potrzeb zespołu.
W sobotę 24.01. odbyła się w Domu Ludowym zabawa karnawałowa, z której dochód w wysokości 1.500 zł PLN przekazano na Budowę Domu Parafialnego.
W Wielkim Poście piątkowe Drogi Krzyżowe zaczęły prowadzić różne grupy formalnie działające przy parafii. I tak prowadziło to nabożeństwo Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także młodzież Ruchu Światło-Życie, jak również lektorzy.
W roku 1999 szkoła podstawowa, znajdująca się na terenie naszej parafii, obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Na tę okazję powzięto myśl, aby miała już swojego właściwego Patrona. W związku z tym Dyrekcja szkoły zwróciła się do mieszkańców o wyrażenie opinii, na temat proponowanych Patronów, których było dwóch: Jerzmanowski, fundator szkoły, albo Bł. Kinga, księżna krakowska. Ministranci rozdawali chętnym przy wyjściu do świątyni przygotowane kartki, na których w sposób anonimowy, można było wyrazić swoją propozycję, stawiając krzyżyk przy właściwej kandydaturze. Wypełnione kartki składano w szkole i w kościele, przy okazji nabożeństw.
25.III. modlitewny akt tzw. „Duchowej Adopcji” podjęły następujące osoby:
1. BUBULA Maria, ul. Krzyszkowicka 58
2. CHACHLOWSKA Zofia, ul. Sadowa 36
3. FLOREK Łucja, ul. Sadowa 8
4. GAWLIK Danuta, ul. Modrzewiowa 12
5. GOLIK Janina, ul. Krzyszkowicka 26
6. GRABEK Bogusława, ul. Kasztanowa 6
7. GRABOWSKA Maria, ul. Krzyszkowicka 66
8. KACZMARCZYK Józefa, ul. Krzyszkowicka 78
9. LIDWIN Zofia, ul. Ochota 2
10. PIETRAS Maria, ul. Sadowa 58
11. SIKORA Maria, ul. Podgórska 28
12. SKIBIŃSKA Roma, ul. Podleśna 12
13. SROKA Stanisława, ul. Kasztanowa 10
14. WAWRZYK Maria, ul. Krzyszkowicka 90
15. WIERZBICKA Aleksandra, ul. Sadowa 6
16. WODZICZKO Krystyna, ul. Podgórska 48
Po połowie Wielkiego Postu ministranci roznieśli do każdego z domów naszej parafii Odezwę Ks. Proboszcza, wraz z dołączonym programem Rekolekcji Wielkopostnych. Tekst odezwy oryginalny, w całości jest zamieszczony poniżej:
„Moi Drodzy,
Po raz pierwszy zwracam się do Was w tej, pisemnej formie, gdyż skłania mnie do tego sytuacja, jakiej dotąd nie było. Mianowicie – jak to już publicznie oświadczyłem – przystępujemy do zdecydowanych prac budowlanych przy naszym Domu Parafialnym. Po konsultacji z Radą Parafialną uznałem, że czekać już nie ma na co i bez względu na nadal niesprzyjający czas pod względem finansowym, powoli lecz z konsekwencją zaczynamy.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bez pomocy i wsparcia całej naszej parafialnej wspólnoty niewiele będzie można zbudować – stąd ta moja obecna odezwa, którą kieruję szczególnie do tych, którzy – z różnych przyczyn, w które nie wnikam – jeszcze nie uczestniczyli w finansowym wsparciu tego trudnego przedsięwzięcia. Sądzę, co przecież łatwo przeliczyć, że gdyby wszyscy zechcieli przyłączyć się do tej naszej wspólnej sprawy, jaką jest Dom Parafialny, to przy niewielkim nakładzie każdej rodziny, jesteśmy w stanie część po części uruchomić budynek, bez którego nasza Parafia kuleje. Od kilku lat, co stało się już zwyczajem, w pierwsze niedziele miesiąca w podpisanych kopertach są składane ofiary pieniężne na ten cel, ale uczestniczy w tym zaledwie 1/3 mieszkańców naszej Parafii. Kwoty te są skrupulatnie księgowane, a ci ofiarodawcy którzy tego chcieli, otrzymali zaświadczenia, uprawniające do odpisania przekazanych kwot od osobistego podatku. Przy tej okazji dziękuję tym wszystkim, którzy poczuwają się przez cały czas do wspierania tego wspólnego dzieła.
Jeśli zechcecie, używając kopert, w których otrzymaliście tę odezwę, możecie złożyć swoją „cegiełkę” na tę budowę Domu Parafialnego, podpisując się i podając adres, dla zaksięgowania. Odczytam to, jako wyraz aprobaty mojego przedsięwzięcia, z którym czekałem ponad trzy lata, mając świadomość trudności, z jakimi borykały się w większości polskie rodziny.
Na zbliżający się czas Rekolekcji Wielkopostnych, których program dołączam, życzę owocnych przeżyć ze Słowem Boga o pokucie i nawróceniu – a na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego: radości z dobrze spełnionego powołania życiowego, w kontekście pełnej nadziei Prawdy, o Chrystusie Zmartwychwstałym, Który „przygotował miejsce tym, którzy Go miłują”. Niech Paschalne łaski wyleją się na Was wszystkich, nie szczędząc obfitych Darów Ducha Świętego, Którego rok aktualnie przeżywamy.
Szczęść Boże Wszystkim ! I tym, którzy odpowiedzą
na moją odezwę, ale i tym, którzy z różnych powodów
nie uczynią tego.
Jedna rodzina z naszej parafii zafundowała Sztandar, przedstawiający: Św. Wojciecha, bpa, którego 1000-lecie męczeńskiej śmierci obchodziliśmy w roku ubiegłym, podczas kolejnej podróży apostolskiej Ojca Świętego do Ojczyzny; a druga postać to Św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży. Sztandar ten został poświęcony podczas liturgii Wielkiego Czwartku.
13.IV. po przerwie rozpoczęto intensywne prace budowlane na terenie budowy Domu Parafialnego.
W kolejnych tygodniach została całkowicie wykonana izolacja budynku: dwukrotna warstwa papy izolacyjnej oraz folia tłoczona; wykonane zostały ziemne spusty rynnowe wraz z kolektorem odprowadzającym wodę deszczową do rowu melioracyjnego, długości 57 mb. Zakupiliśmy ziemny kabel zasilający budynek w energię elektryczną oraz większość kabli energetycznych, których instalacja została rozpoczęta wczoraj, wraz z założeniem skrzynki energetycznej. Został rozpoczęty wykop pod rurociąg wodny, którego długość wyniesie ok. 100 mb.
Uroczysta Procesja Bożego Ciała, w tym roku przeszła nieco zmienioną trasą, a mianowicie: z kościoła ul. Krzyszkowicką, ul. Harcerską i ul. Sadową na parking przy os. Szymanowskiego, a później ul. Sadową i ul. Kasztanową powrót do kościoła. Ostatni ołtarz był przy ul. Kasztanowej. Natomiast Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed wejściem do naszej świątyni.

Będący w budowie budynek Domu Parafialnego został zamknięty oknami i drzwiami i jest już w miarę zabezpieczony. Dzięki b a r d z o ofiarnej pomocy fizycznej wielu dorosłych, ale także i młodzieży szkolnej, przez dwa i pół miesiąca intensywnego budowania, bardzo dużo zostało zrobione.
Prace darmowe dały nam oszczędność ok. 25.000.- PLN (tj. ok. 250 mln starych zł). Kwota ta stanowi niemałą przecież część w zestawieniu z całością wydanych do wczoraj 67.200.- PLN (tj. 672 mln starych zł). Lista aktualna wszystkich, którzy pracowali na naszej Budowie była regularnie wywieszana w gablocie ogłoszeń.
2. Sierpnia b.r. odbyła się pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka ta była naszym parafialnym przygotowaniem do obchodów jubileuszu 2 000-lecia chrześcijaństwa, poprzez powierzenie siebie samych, naszej Parafii i Ojczyzny Miłosierdziu Bożemu.
Prace budowlane zostały tak zaplanowane, aby te zewnętrzne zakończyć na uroczystość 15-lecia naszej parafii, która przypadnie w październiku tego roku. Na uroczystości tej obiecał być osobiście Metropolita Krakowski, Ks. Kardynał Franciszek Macharski.
W minionych tygodniach, dzięki ofiarnej pomocy zaledwie pięciu dorosłych i dużej grupie młodzieży, zostały wykonane następujące prace:
· został wytynkowany fronton wejścia głównego do budynku
· zakupiliśmy komplet plastikowego orynnowania, które częściowo już zostało zamontowane na całej ścianie południowo-wschodniej
· nadal postępowały prace instalacji elektrycznej, wewnątrz budynku
· dzięki pomocy grupy młodzieży budynek został wysprzątany po kuciach instalacji elektrycznej, a także wstępnie został wysprzątany plac budowy
· a także – zaczęliśmy konserwację dachu naszej świątyni.

W środę, 30. września b.r. nasza Parafia przeżywała swój jubileusz, XV-lecia. Uroczystej Mszy Św., która odbyła się na terenie Budowy Domu Parafialnego, przewodniczył Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski.
Składkę podczas uroczystości zebrali przedstawiciele Rady Parafialnej. Podliczona komisyjnie dała kwotę blisko 12.000.- zł.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z naszej parafii zafundowało dla naszej świątyni olejny obraz Ojca Świętego Jana Pawła II, który uroczyście został zawieszony na ścianie w sam dzień 20. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową, w piątek 16. października.
W kwietniu przyszłego roku nasza Szkoła Podstawowa będzie przeżywała swój jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystość, na którą Ks. Kardynał Metropolita przyjął już wstępne zaproszenie, będzie połączona z nadaniem imienia szkole, a Patronem ponownie zostanie Erazm Jerzmanowski.

Z początkiem listopada bardzo zdecydowanie zmieniło się ukształtowanie całego terenu budowy Domu Parafialnego oraz przylegającej do niego działki, przeznaczonej pod budowę kościoła. Rozplantowano ok. 9 000 ton ziemi, która podniosła całą naszą działkę, zabezpieczając ją przed wodą, a przy tym także dodając jej uroku.

Rok 1999

1 Niedziela Wielkiego POSTU – 21. lutego 1999 r.
W minioną Środę Popielcową rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu. Dzisiaj o godz. 17:00 odbyło się pierwsze w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ks. Proboszcz serdecznie zachęcał do udziału w tym tradycyjnie polskim nabożeństwie wielkopostnym. Podczas Gorzkich Żali składano na tacę ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Również na ten sam cel składano ofiary do puszki przy wejściu. BR> Jednym z wielkopostnych uczynków pokutnych, wedle staropolskiej tradycji, jest jałmużna wielkopostna. W jej duchu składano ofiary do puszki z napisem SOS, aby w ten sposób wesprzeć fundację Budowy Domu Samotnej Matki w naszej diecezji.
3. Niedziela Wielkiego POSTU – 7. marca 1999 r.
Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszach Świętych dopołudniowych odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypomniał Ks. Proboszcz, że składka z pierwszych niedziel miesiąca w całości jest przeznaczana na Budowę naszego Domu Parafialnego. Podziękował wszystkim, którzy złożyli – w myśl deklaracji – kolejną ofiarę w kopertach na ten sam cel.
W piątki Wielkiego Postu o godz. 17:15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową poprowadziła młodzież oazowa.
Finał I. Konkursu Biblijnego dekanatu wielickiego, w którym brali udział również uczniowie z naszej szkoły podstawowej, odbył się w Magistracie Miasta, w sobotę 20.III.br o godz. 14:00. Do półfinału doszło ośmioro dzieci z naszej szkoły.
Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na KONKURS RYSUNKOWO-BIBLIJNY, jaki ogłosił, aby skłonić w tym Wielkim Poście do sięgnięcia do tekstów Pisma Świętego.
Wzięło w nim udział kilkoro dzieci ze szkoły podstawowej.
4. Niedziela Wielkiego POSTU – 14. marca 1999 r.
Dzisiejsza składka w całości była przeznaczona na przygotowania Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Ojczyzny.
5. Niedziela Wielkiego POSTU – 21. marca 1999 r.
We czwartek 25. Marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Św. o godz. 8:00 i 18:00. W ten dzień grupa chętnych osób podjęła tzw. duchową adopcję, natomiast Uroczyste przyrzeczenie złożyli na zakończenie Rekolekcji podczas Mszy Św. o godz. 18:00 w środę.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 28. marca 1999 r.
Dzisiaj Kościół Powszechny wspominał pamiątkę tego dnia, w którym Jezus Chrystus na oślęciu, pośród radości i śpiewów „Hosanna”, wjeżdżał do Jerozolimy.
O godz. 11:00 odbyło się uroczyste poświęcenie palm i procesja do kościoła.
Dzisiaj wieczorem o godz. 19:00 spod klasztoru OO. Franciszkanów wyruszyła ulicami Wieliczki Droga Krzyżowa.
W Wielki Piątek od godz. 22:00 rozpoczęła się całonocna ADORACJA P.JEZUSA W GROBIE, która potrwała aż do Wielkiej Soboty do godz. 17:00.
Aby zapewnić ciągłość Adoracji, w godzinach nocnych aż do rana, adorowali Pana Jezusa mieszkańcy wg wyznaczonego porządku ulic:
Od godz. 22:00 do 24:00 młodzież oazowa
Od godz. 24:00 do 2:00 ul. Leśna, Łany, Modrzewiowa, Ochota, Parkowa, Podleśna, Słoneczna i Akacjowa
Od godz. 2:00 do 4:00 ul. Grabówki, Jedynaka, Kościuszki, Krakowska, Kopce, Podgórska i os. Szymanowskiego
Od godz. 4:00 do 6:00 ul. Bł. Kingi, Kaczeńce, Kasztanowa, Krzyszkowicka, Różana, Sobótki, Sadowa, Solna, Strzelców Wielickich, Św. Barbary i Zacisze.
W Wielką Sobotę, po uroczystym wniesieniu Figury, podczas radosnego śpiewu: „Chwała na wysokości Bogu” Proboszcz parafii dokonał OBRZĘDU POŚWIĘCENIA FIGURY CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO, zafundowanego przez Marię i Andrzeja SIKORÓW, z ul. Podgórskiej. Powiedział m.in.:
„Drodzy bracia i siostry, w tę Wigilię Paschalną mamy naprawdę powód do jeszcze większej radości, bo oto zgromadziliśmy się, aby uwielbić Boga także z okazji poświecenia nowej Figury Pana Jezusa Zmartwychwstałe-go, która będzie przeznaczona w okresie wielkanocnym do publicznej czci wiernych. Figura ta niech nam przypomina, że Chrystus jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Powiedział On bowiem: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca”. Oddając przeto cześć tej Figurze, kierujemy nasze oczy na Chrystusa, Który z Ojcem i Duchem Świętym króluje do końca czasu.
Błogosławimy Ciebie, Ojcze miłujący ludzi. Ty posłałeś na świat swoje Słowo, Które przyjąwszy ciało z Niepokalanej Dziewicy, stało się naszym Zbawicielem i pierworodnym Bratem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.
W Chrystusie dałeś nam najwyższy wzór świętości. Kościół oddaje Mu cześć jako Dziecku i wpatrując się w słabe Niemowlę leżące w żłobie, wielbi Wszechmocnego Boga. Kiedy ogląda Jego oblicze, dostrzega w Nim blask Twojej dobroci. Gdy przyjmuje z Jego ust słowa życia, napełnia się Twoją mądrością.
Doświadczając głębi miłości Jego Serca, Kościół zostaje ogarnięty ogniem Ducha Świętego, Którego Chrystus udziela dla odrodzenia ludzi. Wpatrując się w Jego rany, czci Krew Najdroższą, w Której doznaje oczyszczenia. Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, Kościół otrzymuje już przedsmak chwały swojego Oblubieńca.
Ciebie więc, Boże, pokornie prosimy: niech wierni, którzy będą czcili tę Figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, żywią w swoich sercach Jego pragnienia, a jak obecnie noszą w sobie obraz ziemskiego człowieka, tak kiedyś niech się upodobnią do człowieka niebiańskiego.
Ojcze, niech Twój Syn będzie dla nich drogą, która do Ciebie prowadzi; prawdą, która rozjaśnia ich serca; życiem, które ich podtrzymuje. Niech będzie światłością, rozpraszającą mroki życiowego pielgrzymowania; skałą, na której umęczeni znajdują wytchnienie; bramą, u której przyjmiesz ich w Nowym Jeruzalem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.”
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 7:15 wyruszyła spod naszej świątyni PROCESJA REZUREKCYJNA, która tradycyjnie udała się ul. Krzyszkowicką pod Krzyż obok szkoły, i powróciła tą samą drogą. Bezpośrednio po procesji odbyła się Msza Św. Rezurekcyjna.
Niedziela Miłosierdzia Bożego 11. kwietnia 1999 r.
Dzisiaj Kościół Powszechny przeżywał uroczystość Miłosierdzia Bożego, o godz. 17:30 odbyła się Koronka do Bożego Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Wielu uczestniczyło w tej wyjątkowej modlitwie, w wyjątkową niedzielę kończącą Oktawę wielkanocną.
W sobotę, 17.IV. o godz. 10:00 w naszej świątyni Uroczystą Mszę Św. Pontyfikalną odprawił J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski, podczas której poświęcił nowy Sztandar dla Naszej Szkoły, która obchodzi jubileusz 100-lecia.
Wielu parafian, rodziców i nauczycieli oraz dzieci – uczestniczyło w uroczystości kościelnej, na którą przybyli wspólnie ze szkoły. Po zakończonej Mszy św. rodzice, w imieniu wszystkich podziękowali Ks. Kardynałowi za poświęcenie sztandaru:
„W imieniu całej społeczności szkolnej, a więc w imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i wychowawców, młodzieży i dzieci, a także w imieniu Rady rodziców – pragniemy w tym miejscu wyrazić naszą wdzięczność za przewodniczenie wspólnej modlitwie oraz za poświęcenie nowego Sztandaru dla naszej Szkoły.
Wiemy, że Kościół Chrystusowy wraz ze Szkołą wspierają wysiłki wychowawcze, nas rodziców, w kształtowaniu serc, umysłów i sumień młodego pokolenia. Dlatego tym bardziej dziękujemy Waszej Eminencji za obecność na dzisiejszym jubileuszu Szkoły. Świadczy to niezbicie, jak bardzo zależy Naszemu Arcypasterzowi na tych młodych, którzy będą budowali początek trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie, na Ziemi Wielickiej.
Sztandar szkolny, przez Ciebie Eminencjo poświęcony, będzie przypominał nam rodzicom, nauczycielom i uczniom o tych wartościach, które Jezus Chrystus przyniósł na ziemię, stając się naszym Mistrzem i Nauczycielem.”
Po Mszy Św. na spotkanie do szkoły udali się pieszo wraz z Księdzem Kardynałem ci, którzy otrzymali imienne zaproszenia. Tam odsłonięto popiersie Erazma Józefa Jerzmanowskiego i po uroczystej akademii na temat Patrona szkoły, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu.
III. Niedziela Wielkanocna – 18. kwietnia 1999 r.
Dekanat Wielicki wczoraj wieczorem, uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną, w Kaplicy Bł. Kingi w Kopalni Soli, rozpoczął duchowe przygotowanie do Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny i do aktu Kanonizacji Patronki Kopalni i Wieliczki. Odtąd w każdy poniedziałek, aż do przyjazdu Ojca Świętego, jedna z parafii powiatu wielickiego, będzie przewodniczyła Mszy Św. i modlitwie w intencji Jana Pawła II.
Nasza parafia udała się do Kaplicy Bł. Kingi w poniedziałek, 26. Kwietnia b.r. by uczestniczyć we Mszy Św. o godz. 7:00. Wielu zgromadziło się przed Szybem Daniłowicza, by windą zjechać do Kopalni na wspólną modlitwę. Uczestniczyła licznie Służba Liturgiczna. Po uroczystej Mszy Św. wierni podpisali specjalnie przygotowany List do Ojca Świętego, zapewniający Go o modlitwie.
W pracach budowlanych Domu Parafialnego trwają już roboty instalacyjne gazociągu ziemnego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku. Trwa także, dzięki życzliwości Burmistrza miasta Wieliczki, naszego parafianina Tadeusza Jurasa, zakładanie ziemnej instalacji kanalizacyjnej. Do pomocy fizycznej przychodzi znikoma ilość osób, chociaż wielu w deklaracjach zobowiązywało się do tego.
W związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny, trwają już przygotowania. Nasza parafia wzięła udział w przygotowaniu sektorów na Błoniach Krakowskich. Jest to wyraźny znak zaangażowania polskiego społeczeństwa w przygotowania do godnego przyjęcia Następcy Świętego Piotra w Ojczystym Domu.
Główny front robót – to tynkowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, a także prace ziemne na zewnątrz, związane z uporządkowaniem definitywnym terenu wokół domu. Niezależnie od tego ekipa fachowców założyła już zewnętrzną i kompletną instalację gazową. Inna ekipa zakończyła również ziemną instalację kanalizacyjną, doprowadzając kolektor do budynku. Podaję te informacje dlatego, że z zewnątrz niewiele widać, a prace prowadzone – jak wiedzą ci, którzy się budują – są bardzo kosztowne.
W ubiegłą niedzielę obiecałem podać stan naszych finansów – i czynię to dzisiaj.
W rok 1999 weszliśmy z długiem w wysokości: (o czym już publicznie informowałem) – 58.700.- PLN deklarowane kwoty i składki z pierwszych niedziel (od stycznia do maja) dały: 44.380.- PLN pracownicy i materiał: – 4.780.- PLN zewnętrzna instalacja gazociągu pochłonęła: – 17.300.- PLN kolektor kanalizacyjny wyniósł: – 3.850.- PLN stan naszej KASY w dniu dzisiejszym wynosi: – 40.250.- PLN (dług)
Deklarowanych kopert wpływa miesięcznie: od 245 do 267 tj. ok. 37% rodzin zaangażowanych finansowo w naszą Budowę. Podaję te informacje, abyśmy mieli świadomość ogromu inwestycji, jaką prowadzimy.
W początku czerwca Ks. Krzysztof Rudzik przekazał w darze dla naszej parafii ornat, za który składamy mu serdeczne „Bóg zapłać!”
Na początku czerwca głównym frontem robót – były prace ziemne na zewnątrz, polegające na przygotowaniu podjazdu i dojścia do budynku, z kamienia drogowego i rzecznego, a także przygotowanie wylewek wyrównawczych na dolnej kondygnacji.
Ojciec Święty otrzymał list, który wysłaliśmy po Mszy Św. jaka odbyła się w Kopalni Soli – w imieniu Jego Świątobliwości odpisał Ks. Bp Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Ojca Świętego (tekst listu).
Od 5. Czerwca Ojczyzna nasza gościła przybywającego z kolejną Pielgrzymką Apostolską, Ojca Świętego Jana Pawła II. W naszych modlitwach wspieraliśmy trud, jaki podjął Ojciec Święty, odwiedzając już po raz siódmy naszą Ojczyznę.
Na czas pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny były w zakrystii do nabycia stosowne emblematy, do zawieszenia w oknach naszych domów. Wypadało, byśmy dni tej wyjątkowej pielgrzymki uzewnętrznili dekoracją naszych mieszkań.
Z naszej parafii, 15.VI. we wtorek, udała się na Błonia Krakowskie na spotkanie z Ojcem Świętym grupa 150 osób. Karty wstępu zostały wszystkie rozdane, ale ostatnie sektory będą otwarte, i można się tam udać bez karty. Zachęcam też do wybrania się na trasę przejazdu Ojca Świętego.
Natomiast 16.VI. w środę z parafii naszej udała się również grupa 150 osobowa autokarami na Uroczystość Kanonizacji Bł. Kingi, księżnej krakowskiej do Starego Sącza. W ubiegły poniedziałek został zawieziony do Kurii Tarnowskiej nasz KAMIEŃ WĘGIELNY, który musiał być zbadany pirotechnicznie, zanim znalazł się przy ołtarzu papieskim.
Podczas papieskiej Mszy Św., w czasie której Ojciec Święty kanonizował Bł. Kingę, księżnę krakowską, został poświęcony i pobłogosławiony Kamień Węgielny dla naszej nowej świątyni, jaka ma powstać w naszej parafii.
W miniony czwartek, po długiej, pełnej wzruszeń i głębokich przeżyć pielgrzymce Apostolskiej, Ojczyzna nasza pożegnała Ojca Świętego Jana Pawła II, Który odwiedzał już po raz siódmy swoją i naszą Ojczyznę. Dziękowaliśmy Bogu za te dni narodowego święta – ale teraz wiemy, że trzeba często sięgać do tekstów homilii papieskich, aby je wcielać w nasze życie. To będzie największe wyrażenie naszej wdzięczności Ojcu Świętemu za jego poniesiony trud.
W ostatnich dniach czerwca zakończyliśmy wylewki, które schną – by w przyszłym tygodniu przystąpić do wykładzin podłogowych. Natomiast w najbliższym tygodniu główny front robót – to wykładanie płytkami ceramicznymi wejścia i schodów głównych oraz przygotowanie ostatecznego ofasowania dachu i kominów.
27.VI.1999 roku parafia nasza czciła swoją Przemożną Patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, w doroczną uroczystość odpustową. Uroczystą sumę odpustową celebrował nasz rodak: Ks. Mgr Krzysztof Rudzik, wikariusz parafii w Krzeszowicach.
Po uroczystej Sumie ok. godz. 11:30 wyruszyła Procesja Eucharystyczna, która w tym roku udała się z naszej świątyni ul. Krzyszkowicką i Jaśminową do polowego ołtarza na terenie naszej budowy Domu Parafialnego, gdzie – po okolicznościowym kazaniu i Błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem – zakończyliśmy naszą uroczystość.
Front robót – z początkiem lipca – był następujący: zakończenie wykładania płytkami ceramicznymi wejścia głównego oraz wykładanie ceramiką pomieszczeń wewnątrz budynku, a także montowanie boazerii drewnianej w hallu głównym. Trwały również fachowe pomiary i konsultacje pracowników Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, dotyczące usytuowania wód gruntowych wokół budynku Domu Parafialnego. Prace pod kierunkiem naszego parafianina inż. Krzysztofa Czajki były darem dla naszej parafii.
W miniony piątek, 23. lipca podczas wieczornej Mszy Św., celebrowanej przez Ks. Dziekana dekanatu wielickiego oraz w obecności dyrekcji Kopalni Soli w Wieliczce, dokonaliśmy uroczystego wniesienia Kamienia Węgielnego, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas uroczystości kanonizacyjnej Św. Kingi w Starym Sączu. Kamień posiada także swoją Tablicę, wykonaną z granitu, która będzie nam przypominała fakt poświęcenia tej Bryły Solnej przez Papieża Polaka. Tablica nie była jeszcze skończona, gdyż artysta rzeźbiarz nie zdążył – litery będą wyzłocone, a także u góry w narożnikach będą wygrawerowane dwa herby: Herb Papieski i Herb miasta Wieliczki.
W niedzielę 12.IX. na Mszy Św. o godz. 11:00 przy wieńcu dożynkowym podziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i plony.
Front robót – w sierpniu – był następujący: malowanie farbą emulsyjną, zakładanie drzwi w pomieszczeniach mieszkalnych, a także ceramiki sanitarnej, jak również zakładanie paneli podłogowych.
W związku z Nawiedzeniem Matki Bożej w Jej Jasnogórskim wizerunku, które to Nawiedzenie ma także objąć naszą parafię, i z okazji Jubileuszu 2000 lecia Chrześcijaństwa podjęliśmy parafialną inicjatywę modlitewną, którą zatytułowaliśmy: Różaniec 2000. Proboszcz takimi słowami ogłaszał tę „różańcową wędrówkę”:
„Od 4.X. po rodzinach naszej parafii będzie wędrował Różaniec, który został poświęcony kilka lat temu przez naszego Ojca Świętego. W każdej rodzinie, która zechce, będzie przebywał jedną dobę, by następnie został przekazany do sąsiadów. Oczywiście nie tylko będzie on w naszych murach, ale trzeba podczas jego obecności wspólnie, w rodzinnym gronie odmówić przynajmniej jedną z tajemnic. W rodzinnej modlitwie będzie pomocny Modlitewnik Maryjny, który będzie wędrował wraz z Różańcem. Aby był ślad naszej modlitwy, ci, którzy będą się modlić, wpiszą się do specjalnej Księgi. Różaniec przekazujmy ok. godz. 18:00 – duchowo łącząc się z tymi, którzy modlić się będą tu, w tej świątyni.
Trudno mi było zadecydować o kolejności – dlatego niech sam alfabet zadecyduje: i tak rozpoczniemy od ul. Akacjowej. Bardzo proszę o zgłoszenie się kogoś z mieszkańców tej ulicy, z numerów początkowych, abyśmy od jutra rozpoczęli „wędrówkę Różańca” po naszych domach. Z sąsiadami dogadajmy kolejność. Można także umówić się w sąsiedztwie – i w jednym domu zrobić modlitewne spotkanie dla kilku rodzin.
Niech „Różaniec 2000″ pomoże nam lepiej przeżyć wielki Jubileusz Narodzin Zbawiciela.”
Ks. Kardynał Metropolita zaprosił do Katedry Wawelskiej na inaugurację Roku Jubileuszowego, w dzień Bożego Narodzenia przedstawicieli każdej parafii. Z naszej parafii udała się delegacja, aby przywieźć otrzymany z rąk Ks. Kardynała Znak Roku Jubileuszowego, dla naszej parafii.
26.XII. w Niedzielę Świętej Rodziny na Mszy Św. o godz. 11:00 uroczyście został wniesiony ZNAK MILENIUM KOŚCIOŁA KRAKOWSKIEGO, który z rąk Ks. Kardynała otrzymała w katedrze wawelskiej delegacja z naszej parafii. Znak ten został umieszczony obok kropielnicy, a przypominał nam będzie jubileusz 1000 – lecia diecezji krakowskiej.

Rok 2000

W Niedzielę Chrztu Pana Jezusa, 9. stycznia, na Mszy Św. o godz. 11:00 uroczyście poświęciliśmy ZNAK MILENIUM KOŚCIOŁA KRAKOWSKIEGO, który w Uroczystość Bożego Narodzenia z rąk Ks. Kardynała otrzymała w katedrze wawelskiej delegacja z naszej parafii.
Znak ten wygląda następująco:

16 stycznia na Mszy Św. o godz. 11:00 swoim śpiewem kolęd polskich uświetniał naszą niedzielną modlitwę Chór Wielicki „Lutnia”.
We czwartek 22. stycznia Proboszcz parafii otrzymał list z Watykanu od Ojca Świętego, Który przesłał dla naszej parafii specjalne apostolskie błogosławieństwo, podpisane osobiście.
Ojciec Święty nie tak często osobiście podpisuje pamiątkowe błogosławieństwa, które z pielgrzymek do Watykanu przywożą Polacy. Dla naszej parafii uczynił to osobiście – miejmy więc nadzieję, że nie uczynimy zawodu Ojcu Świętemu, podejmując trud budowania nowego kościoła, gdy tylko stosowny czas nadejdzie.
W sobotę, 5. Lutego podczas wspólnej Mszy Św. o godz. 12:00 w klasztorze OO. Reformatów, w całej Wieliczce rozpoczęły się Misje Święte przed Nawiedzeniem MB w Jej Jasnogórskim Wizerunku.
6. lutego parafia nasza rozpoczęła święty czas Misji, które miały przygotować nas duchowo na spotkanie z Matką Najświętszą, podczas Jej nawiedzenia w kopii cudownego obrazu Jasnogórskiego. Prowadzili je OO. Bernardyni z Warszawy.
13. lutego, w VI. Niedzielę Zwykłą parafia nasza zakończyła święty czas Misji Świętych, które miały przygotować nas duchowo na spotkanie z Matką Najświętszą, podczas Jej nawiedzenia w kopii cudownego obrazu Jasnogórskiego.
W niedzielę 13. lutego cała Wieliczka zgromadziła się dziś popołudniu o godz. 17:15 na Rynku Górnym, gdzie miało miejsce uroczyste przywitanie Obrazu Jasnogórskiego, który przybył do naszego dekanatu z Jasnej Góry. Powitaniu przewodniczył Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski, przy licznie zgromadzonym duchowieństwie dekanatu wielickiego. Na wieczorną Mszę Św. – podczas Nawiedzenia – zostały zaproszone szczególnie niewiasty w stanie błogosławionym, które licznie się zgromadziły, by pod koniec liturgii Ks. Biskup Jan Szkodoń, który celebrował Powitanie Maryi, udzielił im specjalnego błogosławieństwa.
Program Nawiedzenia Matki Bożej był następujący:
24. lutego – czwartek
godz. 16:30 Nabożeństwo przygotowujące w kościele
ok. godz. 17:00 Procesjonalne wyjście przed Obraz (do Krzyża obok szkoły)
ok. godz. 17:30 Przywitanie Obrazu przywiezionego z Parafii w Sierczy – Sygneczowie

Zapalenie pochodni, które nieśli młodzi chłopcy i mężczyźni.
Śpiew wspólny pieśni (prowadzi Ks. Andrzej Kamiński i p. Organistka)
Obraz niosły następujące delegacje:
· Matki Żywego Różańca(Dębowska Urszula, Gawlik Danuta, Hojoł Małgorzata, Mistarz Alicja)
· Służba Liturgiczna (Nowak Krzysztof, Nowak Paweł, Książek Maciej, Rażniak Rafał)
· Młodzież (Michniak Agnieszka, Odroń Anna, Sikora Małgorzata, Włudarz Lidia)
· Policja (Michniak Janusz, Sporysz Roman, Sznajder Kazimierz, Włodzimierz Bąbała)
· Górnicy (Konieczny Zygmunt, Konieczny Dariusz, Wróbel Tadeusz, Wąsik Józef)

Rok 2001

W związku duchowym przygotowaniem do wchodzenia w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa trwa nieprzerwanie parafialna modlitwa: Różaniec 2000. Od października 1999 roku po rodzinach naszej parafii wędruje Różaniec, który został poświęcony kilka lat temu przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. W rodzinnej modlitwie uczestniczą wszyscy domownicy. Po jednej dobie szczególnej Obecności Maryi wśród domowników, Różaniec jest przekazywany do następnej rodziny. Obecnie różaniec odwiedza rodziny ulicy Sadowej.

W niedzielę 14. stycznia na Mszy Św. o godz. 11:00 modliliśmy się wraz z chórem „Lutnia”, który kolędami przybliżał nam tajemnicę Narodzenia Zbawiciela.

Od 20. stycznia „Różaniec 2000” rozpoczął nawiedzanie rodzin ulicy Różanej.

25 lutego, w ostatnią niedzielę karnawału odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, jako duchowe przygotowanie do okresu Wielkiego Postu, jaki rozpocznie się w najbliższą Środę. Ks. Proboszcz zachęcał wszystkich, aby zechcieli od samego początku rozpocząć ten pokutny czas rzetelnym postem ścisłym, jaki w tym dniu nas, katolików obowiązuje. Apelował, aby podjąć również postanowienie wielkopostne, które pomoże w sposób bardziej wolny zapanować nas sobą i swymi słabościami.

Zapraszał także na niedziele Wielkiego Postu na pokutne nabożeństwo Gorzkie Żale, z kazaniami pasyjnymi. Gorąco zachęcał wszystkich, dorosłych, młodzież i dzieci do uczestniczenia w tych wielkopostnych nabożeństwach, które uczą nas, jak przyjmować cierpienie, chorobę, bądź też przeciwności – nadając im sens, w kontekście Krzyża.

W niedzielę, 4. marca, pierwszą w Wielkim Poście, Odbyło się pierwsze nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na temat Całunu Turyńskiego. Proboszcz gorąco zachęcał do udziału w tym spotkaniu z Męką i cierpieniami Chrystusa.

Rekolekcje wielkopostne w tym nowym Tysiącleciu Mają być dla naszej parafii równocześnie odnowieniem Misji Świętych, jakie odbyliśmy w ubiegłym roku, przed nawiedzeniem Jasnogórskiej Kopii Obrazu Matki Bożej. Głosić je będzie jeden z Ojców, którzy nas wtedy przygotowywali do Nawiedzenia. Rekolekcje nasze rozpoczną się w piątą Niedzielę Wielkiego Postu.

25 marca, podczas Mszy Św. o godz. 11:00 rozpoczęła się Modlitwa w intencji NIENARODZONYCH tzw. ‘duchowa adopcja’, trwająca przez dziewięć miesięcy. Osoby pragnące włączyć się w to modlitewne dzieło, chętnie podjęły trud modlitwy w tak ważnej intencji.

W piątek, zamiast nabożeństwa Droga Krzyżowa, po Mszy Św., został wyświetlony w naszej świątyni dwugodzinny film produkcji włosko-angielskiej p.t. „Jezus z Nazaretu”. Wielu przybyło na projekcję filmu, który przybliżył życie Zbawiciela, a zwłaszcza Jego ‘drogę krzyżową’ i zbawcze dzieło.

W V. Niedzielę Wielkiego Postu, 1. kwietnia parafia nasza rozpoczęła święty czas Rekolekcji Wielkopostnych, które były zarazem odnowieniem Misji Świętych, jakie przeżywaliśmy w roku ubiegłym, przed Nawiedzeniem KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO. Prowadził je jeden z O. Bernardynów Kazimierz Kowalski, który w roku ubiegłym duchowo przygotowywał naszą wspólnotę do Nawiedzenia MB w Jej Jasnogórskim wizerunku. Zmobilizowaliśmy swoje siły, tak fizyczne jak i duchowe, aby czas ten, dany nam od Boga, wykorzystać stuprocentowo. Nikt z nas nie wie, czy będzie mu dane raz jeszcze w życiu przeżyć czas łaski i nawrócenia. Udział w naukach, a zwłaszcza wieczorne Apele Jasnogórskie o godz. 21 gromadziły licznie, nawet całe rodziny.

Wieczorem we Wielki Czwartek odbyła się jak co roku Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której wyraziliśmy szczególną wdzięczność za ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W ten wieczór podziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłanów w naszej Ojczyźnie, a szczególnie w naszej Parafii. Tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, iż jeden z młodzieńców, który w tym roku zdał egzamin maturalny, wstąpi do seminarium duchownego.

Na wieczornej Eucharystii byli także licznie rodzice wraz z dziećmi, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Po Mszy Św. odbyła się procesja eucharystyczna do tzw. Ołtarza Ciemnicy, gdzie rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek w Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa był wyjątkowy. To dzień Wielkiego Bożego Miłosierdzia, dzień wielkiej ciszy i pokuty. W ten dzień katolika obowiązuje post ścisły. Liturgia Męki i Śmierci Chrystusa Pana zaczęła się jak zwykle o godz. 17:00, ostatnim nabożeństwem Drogi Krzyżowej, przeplatanej Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Po uroczystym wniesieniu Krzyża, dokonała się Jego adoracja i odsłonięcie. Po chwili lektorzy odsłonili również duży, wiszący na ścianie prezbiterium Krzyż, który został „nadmalowany” wg śladów cierpienia, wypisanych na Płótnie Całunu Turyńskiego, o czym głosiły tegoroczne Kazania Pasyjne, wygłoszone przez Ks. Proboszcza podczas Gorzki Żali. Odsłonięty Chrystus, „zalany krwią” wywołał niesamowite wrażenie. Taki pozostał przez nocną Adorację, aż do godzin przedpołudniowych wigilii wielkanocnej.

Jak co roku, adoracja Chrystusa w grobie odbyła się w sposób ciągły. Różne grupy parafialne, wg wyznaczonych godzin i ulic, przybywały, by spotkać się na modlitwie z Chrystusem, i „cierpiącym” i „pogrzebanym”. W tym roku jakby więcej wiernych przybywało, w porównaniu z latami ubiegłymi. Być może miała na to wpływ sprzyjająca pogoda, ale z pewnością także ożywienie wiary, po przeżytych niedawno renowacjach misji świętych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 7:15 wyruszyła spod naszej świątyni PROCESJA REZUREKCYJNA, która tradycyjnie udała się ul. Krzyszkowicką pod Krzyż obok szkoły, i powróciła tą samą drogą. Wiernych i w ten Poranek Zmartwychwstania było więcej niż zwykle. Bezpośrednio po procesji odbyła się Msza Św. Rezurekcyjna.

Po jej zakończeniu Proboszcz podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, byśmy mogli jeszcze dojrzalej przeżywać tajemnice Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a słoneczny i pogodny poranek rezurekcyjny był znakiem, że wszelki trud i ofiarność nasza zostały przyjęte przez Tego, na Którego Chwałę to wszystko zostało poczynione.

29.04. w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11:00 młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych wyraziła chęć przygotowania i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, poprzez zapisanie się na specjalną listę w zakrystii. Ten nowy zwyczaj – w myśl zarządzenia biskupów polskich – ma pobudzić młodych do dojrzalszych decyzji, a także do pewnej samodzielności w podjęciu osobistej decyzji odnośnie sakramentu Bierzmowania.

Trwająca nieprzerwanie nasza parafialna modlitwa rodzinna: RÓŻANIEC 2000. z końcem kwietnia rozpoczęła nawiedzanie rodzin ul. Solnej.

We wszystkie niedziele maja i czerwca młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych – która zapisała się – miała spotkania na temat przygotowania i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

14 maja modliliśmy się w intencji Ks. Krzysztofa Rudzika, który w tych dniach obchodził siódmą rocznicę święceń kapłańskich.

24 czerwca, w niedzielę obchodziliśmy doroczną uroczystość odpustową ku czci MB Nieustającej Pomocy. Sumie odpustowej wraz z kazaniem maryjnym przewodniczył Ks. Dziekan Jan Cendrzak, kustosz Sanktuarium Macierzyństwa Matki Bożej z Dziekanowic.

Po wakacjach, w niedzielę 17. września miała miejsce długo przygotowywana Wizytacja kanoniczna naszej parafii. Przybył do naszej wspólnoty Ks. Bp Jan Szkodoń, aby spotkać się z wiernymi, umocnić słowem, ale też napomnieć w tych dziedzinach naszego parafialnego życia, gdzie są niedociągnięcia bądź zaniedbania.

Po powitaniach różnych grup parafialnych rozpoczęła się wizytacja. Ks. Biskup głosił Słowo Boże, spowiadał, udzielał specjalnego błogosławieństwa pasterskiego, szczególnie małżeństwom, które zgromadziły się na Mszy Św. o godz. 11.

Upominał wiernych, przestrzegając przed współczesnymi zagrożeniami, na jakie zwłaszcza dzisiaj jesteśmy narażeni.

Po południu o godz. 17 miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną i z nowo powstałym Komitetem Budowy Kościoła. W ogromnej większości treścią rozmów z wizytującym była sprawa budowy nowej świątyni, gdyż przed tym trudnym dziełem stoi nasza parafia, w niedługiej przyszłości.

Podczas wieczornej Mszy Św. został udzielony Sakrament Bierzmowania młodzieży, do której m. in. swoje pasterskie słowo skierował Ks. Biskup. Wspomniał także – zwracając się do wszystkich – o czekającej nas budowie nowego kościoła, podkreślając, że „budowanie musi mieć miejsce w sercach ludzkich przede wszystkim”, a wtedy budowla materialna będzie tamtego dopełnieniem.

 Rok 2003

19.08. Po ciężkiej chorobie zmarł ks. Rafał Domagała , proboszcz parafii.
27.08. Do parafii przybył ks. Zdzisław Zięba, pierwszy wikary.
06.09. Ks. Wiesław Popielarczyk , nowy proboszcz,  objął parafię.
20.09. Ks. kard. Franciszek Macharski przewodniczył uroczystościom XX-lecia  parafii.
W październiku został wydany pierwszy numer gazetki parafialnej pt.„ Bogurodzica”. Wykonano również prace remontowe na plebani : wymianę dachu, ocieplenie oraz elewacje budynku.

Rok 2004

30.05. Zakończono budowę plebani. Pozyskano nową działkę oraz wykonano projekty budowlane nowego kościoła.
23.11. O godz. 8.00 rozpoczęto prace przy budowie świątyni.
W br. odnowiono również figurę św. Michała Archanioła oraz chorągiew.

Rok 2005

02.04. Zmarł Ojciec Święty  Jan Paweł II.  W godzinie Jego śmierci nasza wspólnota parafialna zgromadzona była na modlitwie w miejscu  budowy nowego kościoła.
Od maja do czerwca trwały prace przy zbrojeniu konstrukcji nowego kościoła oraz zalano płytę denną.
W październiku zostało założone Koło Biblijne, które prowadzi ks. proboszcz Wiesław Popielarczyk.
Od września do grudnia wykonano fundamenty i podpiwniczenie pod zakrystią.

Rok 2006

23.05 Rozpoczęto wznoszenie murów kościoła.
27.06 Jego Eminencja Ks. Kard. Stanisław Dziwisz wmurował kamień węgielny oraz akt erekcyjny nowego kościoła i poświęcił plac budowy.
23.06 Obchodzono 10-lecie Arcybractwa Straży Honorowej Serca Pana Jezusa w naszej parafii, którego zelatorką jest pani Lucyna Świetlik.
12.08 Rozpoczęto budowę kaplicy bocznej.

Rok 2007

16.06. Pożegnano kościelnego pana Józefa Grabowskiego, który w wieku 86 lat odszedł na emeryturę.
W sierpniu pożegnano wikarego parafii ks. Zdzisława Ziębę, a powitano ks. Piotra Wróbla, neoprezbitera.
21.09. Ks. biskup Jan Zając rozpoczął wizytację kanoniczną parafii.
W październiku powstała V Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Opiekunki Rodzin założona przez panią Annę Wawrzkiewicz

Rok 2008

08.11. Obchodzono 25 rocznicę erygowania parafii MBNP w Wieliczce – Krzyszkowicach pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Zostały poświęcone trzy dzwony: MBNP, św. Michał    i Jan Paweł II. Patronem nowobudowanego kościoła został św. Paweł z Tarsu. Jego imię otrzymała również cała parafia. Dzień 25.01 został wybrany dniem odpustu.
25.12.  Uroczystej pasterce w nowym kościele przewodniczył ks. biskup Jan Szkodoń.

Rok 2009

29.09. Ks. biskup Józef Guzdek udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Był to pierwszy sakrament bierzmowania przyjęty w nowym kościele.
W grudniu powstała VI Róża Różańcowa pw. św. Pawła Apostoła, którą założyła pani Anna Wawrzkiewicz.

Rok 2010

03.05. Dzieci z naszej parafii przyjęły sakrament Pierwszej Komunii św. po raz pierwszy w nowym kościele.
W czerwcu powstała VII Róża Różańcowa pw. św. Józefa, którą prowadzi pani Anna Grzybowska.
27.06. Ks. Paweł Zaczyk, nasz parafianin, odprawił mszę prymicyjną.
W sierpniu rozpoczęło się tynkowanie wnętrza nowego kościoła. Pod koniec miesiąca pożegnaliśmy wikarego ks. Piotra Wróbla, a powitaliśmy ks. Łukasza Wielochę- neoprezbitera.
W listopadzie odbyły się wybory do Rady Parafialnej.
25.12. Pierwszy sakrament Chrztu św. w nowym kościele.