* Muzyczny zespół dziecięcy pod kierunkiem Pawła Piotrowskiego, powstał początkiem listopada 2019 roku przy parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Klimary. Zespół śpiewa w każdą 2. niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00 oraz wszystkich uroczystościach kościelnych.

* Próby – w każdą środę o godz. 18.30 w kościele (po wieczornej Mszy św.). ZAPRASZAMY wszystkich, chcących swoim śpiewem lub grą na instrumentach przyczynić się do piękniejszej liturgii Mszy św.

* Dzieci, które chciałyby śpiewać w zespole, serdecznie zapraszamy we środy na godz. 18.30. Instrumentalistów, pragnących włączyć się w zespół także.