Słowo do PARAFIAN

Drodzy Parafianie. W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego przyjmujemy w Parafii Św. Pawła Apostoła w Wieliczce następujące zasady:

1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Ordynariusz Krakowski – arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku oraz dekretu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z dnia 14 marca 2020 wprowadzamy zasadę, że na Mszy Świętej wewnątrz oraz na zewnątrz kościoła może być łącznie do 50 osób. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Komunię na ręce będziemy udzielać również przy wejściu głównym do kościoła. Na Mszy św. w pierwszym rzędzie mają prawo być osoby zamawiające intencje. Ze względu na możliwość policzenia wchodzących będzie otwarte tylko wejście główne do kościoła.

3. Parafian prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi i czynili to w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą Świętą. Będziemy do dyspozycji w niedziele 30 minut przed Mszą i w tygodniu zawsze od 6.30 i 17.30.

Porządek Mszy św. w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00

Porządek Mszy w tygodniu o 7.00 i 18.00

Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. 

4. Nie organizujemy w Parafii spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych.

5. Kościół będzie otwarty przez cały dzień. Najświętszy Sakrament na czas epidemii będzie wystawiony w kościele. Kaplica Adoracjii ze względu na małą powierzchnię będzie zamknięta.

6. Zawieszamy nabożeństwa wielkopostne: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zachęcamy do osobistej modlitwy w domach.

7. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem udzielania Komunii Świętej będą zawsze dokładnie myć ręce.

8. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę. W praktyce rozdawanie Komunii świętej do ust w naszej Parafii będzie odbywać się przy ołtarzu św. Pawła.

9. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast zabrać wodę święconą do domu. Znajduje się w specjalnym pojemniku po lewej stronie przy wejściu głównym do kościoła.

10. Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelarii parafialnej. Jesteśmy do pełnej dyspozycji pod numerem dyżurnym telefonu. Znajduje się on na stronie Parafii. 

11. Biblioteka Parafialna jest nieczynna do odwołania.

12. Liturgia sakramentu bierzmowania przeniesiona zostaje na termin późniejszy.

13. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

14. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. 

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła po każdej Mszy niedzielnej będziemy śpiewać suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Ks. Andrzej Klimara, proboszcz