W 1572 r. papież św. Pius V zatwierdził dokładnie taką samą formę różańca świętego jaką znamy i odmawiamy dzisiaj. W 1826 r. w Lyonie Paulina m. Jaricoł założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca. Składa się ono z 15 – osobowych grup zwanych „Różami”. Na czele stoi Zelator. Każdy członek „Róży” odmawia codziennie jedna dziesiątkę różańca, a łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 r. Od 7 X 2002 r. do 7 X 2003 r. papież Jan Paweł II ogłosił Rokiem Różańca Świętego i dodał do Różańca jeszcze jedną część – światła. Od tej pory Żywy Różaniec składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju i nabywanie cnót chrześcijańskich. W naszej parafii Stowarzyszenie Żywego Różańca rozpoczyna się z chwilą przeniesienia działalności parafialnej z klasztoru Ojców Reformatów tzn. w 1983 r. Na początku były utworzone dwa kółka różańcowe; „Róża Matki Bożej Loretańskiej” oraz „Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy”. W 1999 r. w I sobotę maja powstało nowe trzecie kółko różańcowe: „Róża Matki Bożej Miłosierdzia”. Członkiniami tej Róży w 90% jest służba zdrowia, głownie pielęgniarki. Następnie przy zachęcie ks. Proboszcza Rafała Domagały powstała kolejna, czwarta; „Róża Misyjna”. W każdą I sobotę miesiąca podczas Mszy św. zostają poświęcone tajemnice Różańca Świętego, a następnie członkinie i członkowie Stowarzyszenia wymieniają miedzy sobą tajemnice różańcowe.

Harmonogram Żywego Różańca

I Sobota

Godz. 7.30 MB Fatimskiej


MB Loretańskiej

Św. Józefa

II Sobota

Misyjna 

Św. Jana Pawła II

III Sobota

Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matki Bożej Miłosierdzia

IV Sobota

Św. Pawła Apostoła

Matki Bożej Opiekunki Rodzin

 

  ZELATORgrudzień 2022                   www.zr.diecezja.pl65    

W Adwencie oczekujemy na przyjście Pana, a gdy przyjdzie uroczyście świętujemy dzień Jego Narodzenia.

Na czas adwentowego przygotowania życzymy wytrwałości w modlitwie, gorliwości w słuchaniu słowa Bożego, a także odporności na spłycony, światowy sposób przeżywania tego okresu.

Na uroczyste świętowanie tajemnicy Narodzenia Syna Bożego życzymy obfitych łask Bożych i pięknych spotkań rodzinnych. Otwórzmy serca dla Tego, który przychodzi z nieba na ziemię, aby być „Bogiem z nami” i aby dokonać dzieła naszego zbawienia. Niech Maryja otacza nas swoją macierzyńską miłością, a modlitwa różańcowa prowadzi nas do Jezusa.

 Ks. Stanisław Szczepaniec

z Radą Żywego Różańca

Z historii różańca

Umacniamy się zachętami do modlitwy, szczególnie różańcowej, jakie kierował do Kościoła Ojciec Święty Leon XIII w 1885 roku w liście apostolskim „Quod auctoritate apostolicae”. 

Z papieskich słów płynie nadzieja, której nie osłabiają wielorakie trudności, z jakimi musiał mierzyć się Kościół w tamtych czasach. O tych problemach papież przypominał i wzywał wszystkich do modlitwy. W cytowanym liście pisał: „Wielkie cnoty przodków naszych w niemałej części zniknęły; żądze, najgwałtowniejsze ze swej natury, uzyskały większą swobodę; szaleństwo opinii niepowściągane wcale lub tylko zbyt słabymi środkami rozlewa się coraz szerzej; a nawet z pomiędzy tych, co dobrze myślą, wiele nie ma odwagi wskutek jakiegoś fałszywego wstydu wyznać swobodnie swoich przekonań, a tym mniej wcielić je w czyn. Siła złych przykładów z różnych stron wpływa na obyczaje ludów; nieuczciwe stowarzyszenia, które już przy innych sposobnościach napiętnowaliśmy, posługujące się umiejętnie występnymi środkami, oszukują lud i starają się, ile tylko mogą, odciągnąć go i odłączyć od Boga, od świętości spełniania obowiązków i od wiary chrześcijańskiej. 

Wśród tych wielkich potrzeb osobistych i społecznych, gdy cała nadzieja ratunku opiera się o pomoc i opiekę Ojca niebieskiego, pragnęliśmy dalej gorąco, by trwał stały zapał do modlitwy, połączony z ufnością. W każdym czasie ciężkim dla chrześcijaństwa, gdy zdarzyło się, że Kościół uciskały zewnętrzne niebezpieczeństwa, lub wewnętrzne niedomagania, poprzednicy Nasi podnosząc oczy błagalnie ku niebu, jasno uczyli, jak i skąd należy wypraszać światło dla dusz, mężną cnotę i pomoc odpowiednią do okoliczności. Tkwiły im głęboko w pamięci przykazania Jezusa Chrystusa: «Proście, a otrzymacie» (Mt 7,7); «Zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać» (Łk 18,1). Tym słowom odpowiada jak echo głos apostolski: «Nieustannie się módlcie» (1 Tes 5,12); «Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi» (1 Tm 2,1). 

Niech każdy z Was, Czcigodni Bracia, wywnioskuje, jak miła Nam jest i jak pochwalamy gorliwość Waszą w rozszerzaniu nabożeństwa Różańca świętego, którą okazaliście za Naszą zachętą, szczególnie w ostatnich latach. Nie możemy też pominąć milczeniem pobożności ludu, rozbudzonej w tym kierunku prawie wszędzie; trzeba więc starać się jeszcze bardziej ją rozpalić i na stałe utwierdzić. Nikt z Was nie zdziwi się więc, że znowu powracamy do tej zachęty, którą daliśmy już kilka razy, bo rozumiecie, ile na tym zależy, by wśród wiernych kwitł zwyczaj odmawiania Różańca Maryjnego i wiecie doskonale, że w nim mamy bardzo piękną cząstkę i postać tego ducha modlitwy, o którym mówimy, a zarazem jak ta modlitwa odpowiada naszym czasom, jak jest łatwa i płodna w zbawiennych skutkach”.

Papieskie dzieła Misyjne

Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Maciej Będziński przekazuje poniższą informację. Warto się z nią zapoznać. „Chcielibyśmy jeszcze bardziej rozpowszechnić bł. Paulinę Jaricot i Żywy Różaniec. W związku z tym na kanale YouTube Papieskich Dzieł Misyjnych zamieściliśmy dwa filmy z polskimi napisami oraz jeden film animowany: 1. „Z perspektywy nieba” 

2. „Paulina Jaricot – autorka planów”: https://youtu.be/YbS_fUhJn5o

3. „Misyjni Superbohaterzy – bł. Paulina Jaricot i Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary”: https://youtu.be/1lRSjuZTV0k

Zachęcam do korzystania z nich i propagowania, umieszczania na stronach diecezji lub parafii, w której pracujecie.

Zaprojektowaliśmy też aplikację „Żywy Różaniec”, która ma być pomocą w modlitwie różańcowej. Do darmowej aplikacji przekierowuje link https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/ lub kod QR.

Pragnę również zaprosić na rekolekcje do Gietrzwałdu, które odbędą się w dniach 12-14 maja 2023 roku”.

Papieska intencja na grudzień: „Za organizacje wolontariatu”Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.Jerycho Żywego Różańca 

 Także w tym roku przeżywaliśmy Jerycho Żywego Różańca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę. Polecaliśmy Bogu przez Maryję siebie samych, nasze rodziny i parafie, a także naszą Ojczyznę i cały świat. 

Już się rozpoczął czas Adwentu. Już wędrujemy szlakami nowego roku liturgicznego, w którym najpierw przygotowujemy się na przyjście Pana. On był zawsze z nami i jest także dzisiaj. Ciągle jednak przychodzi, a to przychodzenie sprawia, że pogłębia się nasze zjednoczenie z Nim. 

Św. Paweł Apostoł uczy, że niegdyś byliśmy daleko, a teraz staliśmy się bliscy (por. Ef 2,13). Ta bliskość może być coraz większa. Przyczynia się do tego także modlitwa różańcowa, w której codziennie udajemy się myślą i sercem na miejsce, w którym Jezus żył i nauczał. Zbliżamy się do Niego, a On zbliża się do nas. To zjednoczenie z Nim osiąga szczególną głębię w Komunii Świętej. 

Miesięcznik „Różaniec”

Wiele róż, a niekiedy także poszczególni członkowie tych wspólnot, prenumerują miesięcznik „Różaniec”, wydawany przez Siostry Loretanki. To podstawowy „miesięcznik formacyjny”, przeznaczony dla modlących się na różańcu, a szczególnie dla członków Żywego Różańca. Zachęcamy do jego prenumeraty i lektury. W „Zelatorze” będziemy się starali przypominać różne myśli z tego miesięcznika.

Tytuł listopadowego numeru brzmi: „Świeci – strażnicy Polski”. Ukazana jest najpierw Maryja jako Niezawodna Królowa naszej Ojczyzny. Jest czczona w tym tytule szczególnie od 1 kwietnia 656 roku, kiedy król Jan Kazimierz wraz z senatorami ogłosił Ją w katedrze lwowskiej w imieniu całego narodu Królową Korony Polskiej. 

Wśród świętych, którzy wnosili w historię naszej Ojczyzny najpiękniejsze wartości, przypomniane są postaci św. Andrzeja Boboli, św. Wojciecha, św. Stanisława, biskupa i męczennika, a także św. Stanisława Kostki. Każdy z nich jest dla nas wzorem. W życiu świętych znajdujemy umocnienie i inspirację, a pamięć o nich sprawia, że są oni bardziej obecni w naszej codzienności. Razem z nimi podejmujemy nasze zadania i wędrujemy do ostatecznego celu życia.

Drugi obszerny dział miesięcznika „Różaniec” nosi tytuł „Z Maryją przez życie”. Zawarte jest w nim rozmyślanie na pierwszą sobotę miesiąca, wyjaśnienie znaczenia ślubów, jakie składają Bogu i Najświętszej Pannie osoby konsekrowane w klasztorach i w świecie, świadectwa skuteczności modlitwy do Maryi, historia pieśni „Bogurodzica” i inne tematy.  

Bogate w treść są również dwa pozostałe działy „Zelatora”, mianowicie „Katolik w świecie” oraz „W szkole Żywego Różańca”. Znajdziemy tam myśli o głębszym przeżywaniu Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, pragnieniu świętości i dążeniu do niej, przypomnienie o sprawach misji, a także potrzebie modlitwy za zmarłych.  

Refleksje kończy „Pieśń do świętych Polaków, patronów Polski” autorstwa Franciszka Karpińskiego: „Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy! Do was bieżymy w czasie złej godziny; Który za własnych współzionków ogłasza, Ojczyzna nasza….”.

Adres do korespondencji: „Żywy Różaniec”, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków. Strona internetowa: www.zr.diecezja.plRedaktor: Ks. Stanisław Szczepaniec.