28mar/20

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

1. Porządek Mszy w naszym kościele nie ulega zmianie. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane. Wejście poprzez stronę parafialną. W lewym górnym rogu jest przycisk „Msza on-line”. W piątek o 17.30 będzie również Droga Krzyżewa.

2. W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych przypominamy obowiązujące nas zasady.

a. Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić albo kogo my możemy zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Stosujmy się do zasady: „Zostań w domu!” Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. Przypominamy, że w świetle obecnego prawa w kościele może być 5 osób oprócz kapłana i zwężonej do minimum służby liturgicznej.

b. Spowiedź święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W Parafii nie będzie organizowanej spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Panem Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Żal doskonały jest wtedy, gdy wypływa z miłości do Boga i łączy się z głębokim pragnieniem oderwania od wszystkich grzechów. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).

c. Odwiedziny Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą tylko w przypadku zagrożenia życia lub na wyraźną prośbę osoby chorej. Należy umówić się z księdzem telefonicznie. Tel. 505 902 572. Nie możemy iść do chorych na normalnych zasadach by Ich nie narażać.

d. Rekolekcje Wielkopostne. 
– Ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie w tym roku wielkopostnych rekolekcji. Prosimy o korzystanie z rekolekcji przez internet. Możemy tam znaleźć wiele ciekawych propozycji.

e. Dodatkowe możliwości
Istnieje również możliwość spowiedzi w niedziele przed Mszami oraz w tygodniu od 6.30 do 7.00 a w ciągu dnia od 9.00 do 12.00. Popołudniu od 15.00 do 18.00. W tym czasie będzie również w kościele wystawiony Najświętszy Sakrament. Komunia poza Mszą w tygodniu będzie udzielana o 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Zasady spowiedzi według wskazań Ordynariusza Krakowskiego mają uszanować wszelkie rygory sanitarne. Spowiedź będzie na klęczniku przed ołtarzem z zachowaniem 2 metrów odległości od spowiednika. Osoby oczekujące prosimy by zostały w tylnej części kościoła ze względu na dyskrecję spowiedzi. (w kościele może być do 5 osób). Na czas epidemii nie będziemy spowiadać w konfesjonałach.

8. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy o modlitwę za chorych, za tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personel medyczny oraz wszystkie służby sanitarne. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Wszystkim życzymy zdrowia i pokoju serca i sił do pokonania tego wielkiego doświadczenia. Polecamy również w modlitwie.

24mar/20

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiw związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

21mar/20

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020

1. Dzisiaj o godzinie 9.00 i 11.00 będzie emitowana Msza święta w formie amatorskiego przekazu. Wejście do oglądania transmisji przez stronę Parafii i ogłoszenia. http://www.youtube.com/c/PawełPiotrowski1

Od środy zostanie uruchomiony profesjonalny przekaz. 

2. W środę uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zarazem Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Deklaracje można zabrać z wieszaka na gazety, pod chórem kościoła.

3. W środę o godzinie 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny będziemy się modlić o powstrzymania pandemii oraz za chorych i personel medyczny. Nowenna będzie transmitowana. Wejście do transmisji poprzez stronę Parafii.

4. W piątek o 17.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele, również będzie transmisja.

5. Porządek Mszy w naszym kościele nie ulega zmianie – oczywiście z zachowaniem zasady, że na Mszy Świętej może być do 50 osób. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. 

6. W przyszłą niedzielę wszystkie Msze będą dostępne do oglądania poprzez stronę Parafii.

8. Przypominamy, kościół jest otwarty przez cały dzień. Najświętszy Sakrament na czas epidemii jest wystawiony w kościele

9. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy o modlitwę za chorych, za tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personel medyczny oraz wszystkie służby sanitarne. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Wszystkim życzymy zdrowia i pokoju serca i sił do pokonania tego wielkiego doświadczenia. Polecamy również w modlitwie.

14mar/20

Słowo do Parafian

Słowo do PARAFIAN

Drodzy Parafianie. W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego przyjmujemy w Parafii Św. Pawła Apostoła w Wieliczce następujące zasady:

1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Ordynariusz Krakowski – arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku oraz dekretu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z dnia 14 marca 2020 wprowadzamy zasadę, że na Mszy Świętej wewnątrz oraz na zewnątrz kościoła może być łącznie do 50 osób. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Komunię na ręce będziemy udzielać również przy wejściu głównym do kościoła. Na Mszy św. w pierwszym rzędzie mają prawo być osoby zamawiające intencje. Ze względu na możliwość policzenia wchodzących będzie otwarte tylko wejście główne do kościoła.

3. Parafian prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi i czynili to w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą Świętą. Będziemy do dyspozycji w niedziele 30 minut przed Mszą i w tygodniu zawsze od 6.30 i 17.30.

Porządek Mszy św. w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00

Porządek Mszy w tygodniu o 7.00 i 18.00

Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. 

4. Nie organizujemy w Parafii spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych.

5. Kościół będzie otwarty przez cały dzień. Najświętszy Sakrament na czas epidemii będzie wystawiony w kościele. Kaplica Adoracjii ze względu na małą powierzchnię będzie zamknięta.

6. Zawieszamy nabożeństwa wielkopostne: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zachęcamy do osobistej modlitwy w domach.

7. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem udzielania Komunii Świętej będą zawsze dokładnie myć ręce.

8. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę. W praktyce rozdawanie Komunii świętej do ust w naszej Parafii będzie odbywać się przy ołtarzu św. Pawła.

9. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast zabrać wodę święconą do domu. Znajduje się w specjalnym pojemniku po lewej stronie przy wejściu głównym do kościoła.

10. Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelarii parafialnej. Jesteśmy do pełnej dyspozycji pod numerem dyżurnym telefonu. Znajduje się on na stronie Parafii. 

11. Biblioteka Parafialna jest nieczynna do odwołania.

12. Liturgia sakramentu bierzmowania przeniesiona zostaje na termin późniejszy.

13. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

14. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. 

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła po każdej Mszy niedzielnej będziemy śpiewać suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Ks. Andrzej Klimara, proboszcz

07mar/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2 Wielki Post – 8.03.2020

 

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego we środę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W środę o godzinie 19.15 spotkanie Redakcji „Słowa Pawła”. Zapraszamy na plebanię.
 3. W czwartek po wieczornej Mszy św. Adoracja NS prowadzona przez Panie.
 4. W piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dla dzieci o godz. 17.30, dla młodzieży i dorosłych o 18.30. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 5. Różaniec w sobotę o godzinie 17.30 odmawia Róża p. Józefy Kaczmarczyk.
 6. W przyszła niedzielę o 11.00 Msza święta z udziałem przedszkolaków i dzieci z klas „0”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
 7. W najbliższą sobotę, 14 marca nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do kaplicy Św. Kingi w kopalni soli. W programie: O godzinie 7.00 spotkanie przy szybie przy ul. Daniłowicza i zjazd do kopalni. O 7.30 Msza święta w kaplicy św. Kingi. Po Mszy zwiedzanie kopalni. Można się jeszcze zapisać w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
 8. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Naszymi życzeniami szczególnie obejmujemy Panie z okazji Dnia Kobiet. Niech Matka Najświętsza czuwa nad waszym życiem i powierzonymi Wam zadaniami. Życzymy zdrowia i wielu radości w codziennym życiu. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.
29lut/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 1 Wielki Post – 1.03.2020

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego we środę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W czwartek od godziny 17.30 możliwość spowiedzi z racji pierwszego czwartku.
 3. W piątek pierwszy piątek. Msze św. o 7.00, 16.30 i 18.00. Spowiedź od 6.30, i 15.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży i dorosłych o 17.30 i 18.30. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 4. W pierwszą sobotę dodatkowa Msza św. wynagradzająca o godzinie 8.00. Wystawienie NS i różaniec wynagradzający od 7.30. Do chorych w pierwszą sobotę udamy się od godziny 8.00
 5. Różaniec w sobotę o godzinie 17.30 odmawia Róża p. Honoraty Tuleja.
 6. W przyszła niedzielę o 9.00 liturgia młodzieży klas VIII przed sakramentem Bierzmowania a o 11.00 liturgia dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. Zapraszamy młodzież, dzieci wraz z rodzicami.
 7. Już dzisiaj informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w tygodniu przed Niedzielą Palmową w dniach od 29 marca do 4 kwietnia. Spowiedź będzie w sobotę przed Niedzielą Palmową. Natomiast Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii odbędzie się w Niedzielę Palmową, w godzinach popołudniowych. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
 8. Dzisiaj po Mszach można wesprzeć dobrowolną ofiarę do puszek leczenie małej Marysi Mięsko z Kwapinki. Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, a pieniądze zbierane są na bardzo kosztowną terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Dziś też w godzinach 10-18 w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce ma miejsce kiermasz charytatywny na rzecz Marysi Miąsko. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału”.
 9. Nastąpiła zmiana godziny tegorocznej uroczystości Sakramentu Bierzmowania. Będzie on 21 marca w sobotę o godzinie 16.00
 10. W sobotę, 14 marca nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do kaplicy Św. Kingi w kopalni soli. W programie: O godzinie 7.00 spotkanie przy szybie przy ul. Daniłowicza i zjazd do kopalni. O 7.30 Msza święta w kaplicy św. Kingi. Po Mszy zwiedzanie kopalni. Zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
 11. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.
22lut/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VII Niedziela Zwykła – 23.02.2020

 

 1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się w okres Wielkiego Postu. Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą w środę o godz.: 7.00, 9.00, 16.00, 18.00 i 20.00. W środę obowiązuje post ścisły, czyli jeden posiłek do syta i dwa lekkie a także post od pokarmów mięsnych. W tym dniu kancelaria nieczynna.
 2. W piątki Wielkiego Postu będziemy odprawiać nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dla dzieci o godz. 17.30, dla młodzieży i dorosłych o 18.30. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 3. W czwartek po Mszy wieczornej próba i spotkania przygotowawcze do sakramentu Bierzmowania.
 4. Różaniec w sobotę o godzinie 17.30 odmawia Róża p. Anny Grzybowskiej.
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy o 15.00. Spotkanie dzieci z zerówek i przedszkolaków w salce dziecięcej obok ołtarza. W programie wspólna zabawa i śpiew. Zapraszamy dzieci z Rodzicami.
 6. W przyszłą niedzielę po Mszach będzie można wesprzeć dobrowolną ofiarę do puszek leczenie małej Marysi Mięsko z Kwapinki. Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, a pieniądze zbierane są na bardzo kosztowną terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Kwota, jaka jest potrzebna na leczenie to ponad 9 milionów złotych.
 7. Również w przyszła niedzielę w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, w godzinach między 10 a 18 odbędzie się charytatywny kiermasz, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie dziewczynki. Organizatorzy serdecznie zapraszają! Będzie tam można znaleźć ubrania, książki, artykuły gospodarstwa domowego i jednocześnie wspomóc zbiórkę.
 8. W sobotę, 14 marca nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do kaplicy Św. Kingi w kopalni soli. W programie: O godzinie 7.00 spotkanie przy szybie i zjazd do kopalni. O 7.30 Msza święta w kaplicy św. Kingi. Po Mszy zwiedzanie kopalni. Zakończenie ok godziny 10.00. Zapisy w zakrystii. Koszt 10 złotych (opłata zjazdu i przewodnika). Serdecznie zapraszamy.
 9. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.
15lut/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020

 

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego, w środę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W sobotę o godzinie 17.30 Różaniec poprowadzi Róża p. Ewa Kaszowska.
 3. Od najbliższego czwartku rozpoczną się próby i ostatnie spotkania przygotowawcze do sakramentu Bierzmowania. Wszystkie te spotkania są absolutnie OBOWIĄZKOWE. Odbywać się one będą po Mszy Św. wieczornej – w kościele. Kandydaci niech przynoszą ze na te spotkania Katechizm Bierzmowanego.
 4. Indywidualne rozmowy z Kandydatami odbywać się będą w kancelarii parafialnej po Mszy Św. wieczornej w Poniedziałki, Wtorki i Piątki oraz w uzgodnionym innym terminie. Treść odpowiedzi do pytań jest opisana w Katechizmie Bierzmowanego. Indeks Bierzmowanego należy przynieść na rozmowę z Księdzem Opiekunem. Do końca lutego kandydaci mają obowiązek być na rozmowie by uzyskać zgodę dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania.
 5. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.
08lut/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V Niedziela Zwykła – 9.02.2020

 

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego, w środę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. We wtorek o godzinie 19.00 spotkanie przed komunijne trójek klasowych klas III ze SP Nr 4.
 3. W sobotę o godzinie 17.30 Różaniec poprowadzi Róża p. Beaty Bartosiak.
 4. W przyszłą niedzielę o godzinie 9.00. liturgia dla Młodzieży klas ósmych – Kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy spotkanie z Rodzicami i Młodzieżą w kościele. Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii odbędzie się w sobotę 21 marca o godzinie 10.00. Sakramentu udzieli ks. Infułat Jakub Gil.
 5. Proszono o przekazanie informacji: 1.03.2020 w „Mediatece” w Wieliczcce będzie emitowany film pt. „Najświętsze Serce Jezusa”. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
 6. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.
01lut/20

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV Niedziela Zwykła – 2.02.2020

 

 1. Przy ołtarzu świętego Pawła można nabyć poświęcone gromnice.
 2. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego, w środę do MB Nieustającej Pomocy.
 3. W pierwszy czwartek miesiąca możliwość spowiedzi od 17.30
 4. W pierwszy piątek Msze św. O 7.00, 16.30 i 18.00 połączona z nabożeństwem pierwszopiątkowym. Spowiedź od 6.30 a po południu od 15.45.
 5. W sobotę o godzinie 17.30 Różaniec poprowadzi Róża p. Danuty Gawlik.
 6. Trwają zapisy na kurs przedmałżeński. Dwudniowe przygotowanie do sakramentu odbędzie się w sobotę i niedzielę: 7-8 marca. Rozpoczęcie w sobotę o godzinie 15.00. Zapisy poprzez zgłoszenie na emaila parafialnego.
 7. Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii odbędzie się w sobotę 21 marca o godzinie 10.00. Do sakramentu przystąpi przygotowująca się młodzież z klas ósmych. Sakramentu udzieli ks. Infułat Jakub Gil.
 8. Intencje Mszy na miesiąc luty można zabrać z wieszaka pod chórem.
 9. Zapisy intencji Mszy dokonujemy w niedziele i święta po Mszach w zakrystii (wejście z prawej strony ołtarza). Planując ważny termin Mszy należy się zgłosić przynajmniej pół roku wcześniej.
 10. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę.