1. Życzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na Boże Narodzenie A.D. 2022

Ukochani Archidiecezjanie!

Jak w każde Święta Bożego Narodzenia włączamy się w śpiew aniołów, którzy 2022 lat temu ukazali się naniebie Betlejem, wielbiąc Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jegoupodobania” (Łk 2, 14).

Znaczy to najpierw, że w ten prawdziwie święty czas pragniemy wielbić Boga za

„wielkie rzeczy, które uczynił nam Pan” (Ps 126, 3). O tych „wielkich rzeczach” pisał w Liście do Tytusa św.Paweł Apostoł. Wnikając swą genialną myślą w cud Wcielenia i przyjścia na świat Jednorodzonego Syna Bożego,stwierdzał, że właśnie wtedy „ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” (Tt 3, 4).

Dlatego też wszyscy ci, którzy z wiarą przyjmują tę „dobroć i miłość” Jezusa Chrystusa do nas, są ludźmiBożego upodobania, ludźmi dobrej woli, o których mówili aniołowie w betlejemską noc Narodzenia Zbawiciela świata. Stają się bowiem zwiastunami Jego miłości i pokoju, obdarzając innych tą radością, która płynie „z wysoka”.

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywając piękno tych Świąt, łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy, życzę Wam z całego serca, abyście z radością i mocą Waszej wiary głosili wszystkim „dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi”.Abyście w ten sposób budowali we współczesnym świecie fundamenty cywilizacji miłości, o której tak często pisał i do której żarliwie wzywał św. Jan Paweł II Wielki. Życzę Wam zatem, aby pokój Chrystusowy panował w Waszych domach i rodzinach, w naszej ukochanej Ojczyźnie i na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

Na ten święty czas Bożego Narodzenia Wam wszystkim, moi Drodzy, serdecznie

błogosławię

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

2. Jutro święto Św. Szczepana diakona i męczennika. Porządek mszy św. wg układu niedzielnego. Jutrzejsza składka będzie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.