W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że od 24.03.2020 do 11.04.2020 w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. To rozporządzenie zostało potwierdzone przez Sekretariat Episkopatu Polski.

W odniesieniu do nowej sytuacji prawnej przyjmujemy zasadę, że w liturgii mogą uczestniczyć tylko te osoby (Rodzina), które mają zamówioną Mszę.

Pozostałych wiernych zapraszamy na bezpośrednią transmisję nabożeństw. Wejście przez stronę parafialną (Msza online).

Mimo tych ograniczeń i tego strasznego doświadczenia trwajmy w jedności Wspólnoty, wspierajmy się życzliwością, pamiętajmy o sobie w modlitwie.

Ks. Andrzej Klimara, proboszcz