29 września w naszej Parafii nastąpiło ważne wydarzenie. Dla stu pięciu młodych ludzi Kościół zamienił się w Wieczernik. Przybył też o. bp. Damian Muskus, przez którego posługę bierzmowani – przez nałożenie rąk i namaszczenie świętym krzyżmem, uzyskali niezatartą duchową pieczęć sakramentalną.

Bierzmowanie jest kontynuacją Chrztu Świętego, z racji wejścia młodych ludzi w wiek dorosły, jest dla nich umocnieniem, podporą, światłem Ducha Świętego. Teraz młodzi ludzie będą podejmowali najważniejsze decyzji, które wpłyną na ich życie: wybór kierunku studiów, zawodu a także decyzje sercowe i duchowe, które poprowadzą do kolejnych sakramentów: małżeństwa, może kapłaństwa lub życia konsekrowanego.

Tak bardzo w tych wyborach potrzebować będą oni pomocy Bożej, dobrego rozeznania. Potrzebne będą im dary Ducha Świętego. Bierzmowani modlili się o nie. Darom Duch Świętego: mądrości. rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej odpowiadają w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Bierzmowanie jest też sakramentem wzrostu świadomości wiary, świadczenia o Bogu. O wszystkim tym mówił do młodych ludzi ojciec bp. Damian Muskus nawiązując do szczególnych patronów tego dnia: świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aby tak jak oni, umieli towarzyszyć innym, umieli rozpoznawać i unikać zła a dobrem karmić duszę i darzyć innych. Przypominał również zgromadzonej wspólnocie, że trzeba zawsze prosić Ducha Świętego o umocnienie otrzymanych darów, rozwijać je, aby w życiu kierować się mądrością Bożą a na końcu drogi, osiągnąć pełne szczęścia i życie wieczne.

Barbara Zapadlińska