20.06.2022 godz. 18.00 – W int. Organizatorów ołtarza III

21.06.2022 godz. 18.00 – W int. Organizatorów ołtarza w kościele

23.06.2022 godz. 18.00 – W int. Organizatorów ołtarza I

20.06.2022 godz. 18.00 – W int. Organizatorów ołtarza IV przy kościele

24.06.2022 godz. 18.00 – W int. Organizatorów ołtarza II

Za Księży pracujących w naszej Parafii 22.06.2022 godz. 18.00

O Pokój na świecie 29.06.2022 godz. 18.00

Za ++ z ul. Różanej 25.06.2022 godz. 18.00