Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu, spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Biorąc pod uwagę rezerwację sali weselnej termin ślubu można również zarezerwować wcześniej.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa i odbywa się co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu. Druga rozmowa przedślubna odbywa się w ostatnim tygodniu. Termin drugiej rozmowy należy uzgodnić z ks. proboszczem.

Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są:

  • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). (Zaświadczenie jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia) Termin ważności musi obejmować datę ślubu,
  • jeśli osoby mają zawarty cywilny związek małżeński, zobowiązane są dostarczyć akt małżeństwa cywilnego,
  • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka,
  • indeks katechizacji,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i wizyty w poradni życia rodzinnego i małżeńskiego.

Zapowiedzi głoszone są przez wywieszenie ich przez dwie niedziele. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymują w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

Ślub narzeczonych mieszkających za granicą. Jeżeli narzeczeni mieszkają za granicą to protokół małżeński można spisać w parafii za granicą nawet jeśli sam ślub planują przyjąć w swojej rodzinnej parafii w Polsce. Stosowne dokumenty (metryki chrztu) pobierają w swoich rodzinnych parafiach, ale wszelkie procedury załatwiają w parafii swego zamieszkania za granicą.


PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

I I III ŚRODY MIESIĄCA W GODZINACH OD 18.30 DO 19.30

Możliwość umówienia spotkania drogą emaliową:

poradnia.zycia.rodzinnego@gmail.com

 


KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W 2019 ROKU

2 i 3 marca 2019

1 i 2 czerwca 2019

5 i 6 października 2019

Zapisy poprzez zgłoszenie na emaila Parafi Św. Pawła Apostoła