Proboszcz Parafii:
ks. Andrzej Klimara

Wikariusze:
ks. Marian Giza
ks. Janusz Pasternak

Telefon dyżurny w tygodniu od godziny 15.00 do 17.00:  505 902 572

Kancelaria czynna
od poniedziałku do piątku po Msza św. wieczornych od 18.35

Organiści:

Maria Majtyka 530 431 116

Paweł Piotrowski 601 428 726
http://YouTube.com/c/PawełPiotrowski1

Jaśminowa 2; 32-020 WIELICZKA
e-mail: pawlaparafia@gmail.com

RACHUNEK BANKOWY: 80 86190006 0010 0200 7937 0001
Właściciel rachunku: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Pawła Apostoła
Adres właściciela: Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka