Proboszcz Parafii:
ks. Andrzej Klimara

Wikariusze:
ks. Marian Giza
ks. Janusz Pasternak

Jaśminowa 2; 32-020 WIELICZKA
e-mail: pawlaparafia@gmail.com

Telefon dyżurny: 505 902 572

Kancelaria czynna
od poniedziałku do piątku po Msza św. wieczornych od 18.35