Proboszcz Parafii:
ks. Andrzej Klimara

Wikariusze:
ks. Robert Kowalczyk, Ks. Adam Banach

Telefon dyżurny:  505 902 572

Kancelaria
Od poniedziałku do czwartku,  od 18.40 do zakończenia obsługi zainteresowanych osób

Organista:

Paweł Piotrowski 601 428 726
http://YouTube.com/c/PawełPiotrowski1

Jaśminowa 2; 32-020 WIELICZKA
e-mail: pawlaparafia@gmail.com

RACHUNEK BANKOWY: 80 86190006 0010 0200 7937 0001
Właściciel rachunku: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Pawła Apostoła
Adres właściciela: Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka