Proboszcz Parafii:
ks. Andrzej Klimara

Wikariusze:
ks. Marian Giza
ks. Janusz Pasternak

Jaśminowa 2; 32-020 WIELICZKA
e-mail: pawlaparafia@gmail.com

Telefon dyżurny: 505 902 572

Kancelaria czynna
od poniedziałku do piątku po Msza św. wieczornych od 18.35

 

RACHUNEK BANKOWY: 80 86190006 0010 0200 7937 0001
Właściciel rachunku: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Pawła Apostoła
Adres właściciela: Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka