Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Na życzenie rodziców istnieje możliwość dołączenia dzieci, które przygotowują się do I Komunii w innych parafiach a mieszkają na terenie naszej Parafii. O takiej decyzji należy poinformować ks. Proboszcza na początku roku szkolnego.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.

I Komunia św. odbędzie się 3 V 2019 r. o godz. 10.50


INFORMACJE DLA RODZICÓW I DZIECI KLAS III

 1. ZAPRASZAMY Rodziców i Dzieci z klas III na Mszę św. w ramach przegotowania do Pierwszej Komunii w drugie niedziele miesiąca na godzinę 11.00

a. 10.03.2019

b. 14.04.2019

c. 18.04.2019 godzina 18.00 Liturgia Wielkiego Czwartku

Kalendarium przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej

Próby w kościele:

 1. 30.03.2019 godzina 9.00 (sobota)
 2. 06.04.2019 godzina 13.00 (sobota)
 3. 09.04.2019 godzina 16.30 (wtorek)
 4. 16.04.2019 godzina 16.30 (wtorek)
 5. 24.04.2019 godzina 16.30 (środa)
 6. 29.04.2019 godzina 16.30 (poniedziałek)
 7. 01.05.2019 godzina 9.00 (środa)

2 maja 2019 godzina 9.00: Spowiedź dzieci i rodziców

3 maja godzina 10.50: Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII

W tym dniu z racji na uroczystość nie obowiązują zasady postu piątkowego

– rozkład funkcji:
Prośba dzieci:
 1. Maja KORPAK 3a
 2. Tomasz USZKUR 3a
 3. Zofia UCHRYŃSKA 3a

Komentarz przed liturgią Słowa:

 1. Jan KOZAKOWSKI 3a
 2. Maja STANISŁAWCZYK 3a
 3. Karolina KASPEREK 3a

Czytanie Słowa Bożego:

 1. Daniel NALEPA 3c
 2. Bartosz MADEJSKI 3c

Modlitwa powszechna:

 1. Nadia KORCZYŃSKA 3b
 2. Tymoteusz SZPAR 3c
 3. Hanna SZPAR 3c
 4. Natalia KRÓL 3b
 5. Zofia SZPAR 3c
 6. Patryk PŁAZA 3c

Komentarz na procesję z darami:

 1. Wstęp: Amelia MICHALIK 3c
 2. Korporał: Karolina BILL 3c
 3. Kwiaty: Ewa STANISZEWSKA 3c
 4. Lampki oliwne: Sebastian BUKOWSKI 3c
 5. Woda: Maja DUBIEL 3c
 6. Wino: Julia GAWLIK 3c
 7. Chleb i Hostia: Jakub MAJKA 3c
 8. Winogrona: Franciszek MICHNIAK 3c
 9. Serce: Julia MICH 3c
 10. Kamienne Tablice Dekalogu: Piotr MORYDZ 3c
 11. Dar ołtarza: Wiktoria SMOLIŃSKA 3c

Procesja z darami:

 1. Korporał: Maciej CZECHOWSKI i Paulina GIŻYCKA 3a
 2. Kwiaty: Jakub JANKOWSKI i Anna KRZEMIŃSKA 3a
 3. Lampki oliwne: Adam PIETRZYK i Anastazja TRZEPIOTOWSKA 3a
 4. Woda: Piotr SOBALA 3a i Zofia CZUBAŁA 3b
 5. Wino: Krzysztof SURÓWKA 3a i Wiktoria KIEŁTYKA 3b
 6. Chleb i Hostia: Jakub SUTOR 3a i Kaja WIŚNIEWSKA 3b
 7. Winogrona: Damian JACHURSKI 3b i Emmanuela BROŻEK 3c
 8. Serce: Michał KAPUSTA 3b i Emilia KRĘCINA 3c
 9. Kamienne tablice: Kacper DĄBROWSKI 3b i Arkadiusz KASZOWSKI 3b
 10. Dar ołtarza: Igor OLSZEWSKI i Maciej GROCHAL 3b

Podziękowania na zakończenie Mszy świętej:

 1. Natalia TOMALA 3b 1B- Zofia Czubała
 2. Wiktoria KIEŁTYKA 3b
 3. Wiktor SKRZECZYŃSKI 3a
 4. Krzysztof MASIOR 3b
 5. Julia WĘDZICHA 3b
 6. Weronika PODSTOLAK 3b
 7. Mateusz MĘDRYGAŁ 3c
 8. Maja MARCINKIEWICZ 3c
 9. Michał SZLĘK 3b
 10. Dawid DĘBSKI 3c
 11. Patryk KOWAL 3c
 12. Damian LASOTA 3a
 13. Kacper RYZNAR 3a

FUNKCJE LITYRGICZNE

Ampułki – woda i wino, obmycie: Marcel JANAS, Leon TRZEPIOTOWSKI

Dzwonki: Kamil WĘDZICHA, Bartosz MADEJSKI

Po Komunii podanie wody:

Kamil WEDZICHA

Prośba dzieci o udzielenie im Pierwszej Komunii świętej  i o modlitwę w ich intencji 

 1. Pan Jezus pragnie przyjść dzisiaj do naszych serc jako Najświętszy Pokarm. Zbliża się do nas i zamierza zaspokoić nasz głód chleba Bożego przy stole eucharystycznym. Uśmiecha się do nas i chce powiedzieć, że nic bardziej nie wyraża Jego Miłości do nas jak Jego Ciało i Krew za nas ofiarowane.
 2. Księże Proboszczu nasze serca są już gotowe na to niezwykłe spotkanie z Chrystusem, bo dłonie kapłańskie nas rozgrzeszyły. Są czyste i jasne, i czekają jak żywe monstrancje, aby Pan mógł do nich wejść, aby w nich zagościł i poczuł się jak najlepiej.
 3. Prosimy Cię Księże Proboszczu o udzielenie nam Pierwszej Komunii świętej i o sprawowanie tej szczególnej Eucharystii w naszej intencji. Prosimy tutaj wszystkich zebranych o modlitwę za nas, abyśmy przyjęli Boga z wiarą i miłością do naszych gorących serc. Pragniemy bardzo, aby ta dzisiejsza Uroczystość stała się dla nas początkiem wielkiej i niezwykłej przyjaźni z Panem Jezusem w naszym życiu.

    Komentarz przed Liturgią Słowa

 1. Liturgia Słowa – to dialog miłości BOGA-OJCA z Jego dziećmi. W czasie słuchania Słowa Bożego BÓG-OJCIEC pragnie nas prowadzić drogą prawdy i miłości. Pochyla się nad nami i zaprasza nas do Komunii ze sobą. Z ojcowską troską chce nas objąć i nasycić swoją odwieczną Miłością.
 2. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i wszystko czyni z miłości. Miłość skłoniła Boga do stworzenia świata, do stania się Człowiekiem dla naszego zbawienia, do powołania nas do życia. Miłość skłoniła Boga do pozostania z nami i dla nas w Eucharystii.
 3. Miłość Boża oczekuje od nas miłości wyrażonej życiem: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Jedyną odpowiedzią na miłość Boga jest nasza wierność Prawu Bożemu. Tylko w ten czytelny sposób możemy udowodnić naszą miłość do Boga najlepszego Ojca.

Modlitwa wiernych

(K) Przez Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił jak bardzo nas kocha, zanośmy wspólnie nasze ufne błagania do Boga, który jest Miłością.

1.    Odwieczny Ojcze, spraw, aby pokój zapanował we wszystkich ludzkich sercach, a sprawiedliwość i bezpieczeństwo na całym świecie.

2.    Mądrości nieskończona, spraw, aby nauka jaką kieruje do nas Ojciec święty Franciszek jeszcze bardziej uwrażliwiała nasze sumienia na pierwszeństwo Boga w naszym życiu.

3.    Miłości niepojęta, spraw, aby nasi Rodzice, Nauczyciele i Rodzice Chrzestni byli dla nas zawsze odbiciem i odblaskiem Twojej miłości do każdego człowieka.

4.    Istniejący bez początku i końca, spraw, aby dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii świętej przez całe życie były blisko Ciebie i kochały Cię całym swym sercem.

5.    Światłości wieczna, obdarz nasze serca wiarą i miłością, byśmy żyjąc w Twojej obecności zawsze byli wierni Twojej nauce.

6.    Miłości nieskończona otwórz nasze serca na Twoją nieskończoną miłość.

(K) Wszechmogący i miłosierny Boże, który Najświętszym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa karmisz swój lud, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby w sercach wszystkich ludzi zapłonął ogień Twojej miłości i odnowił oblicze ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarz na ofiarowanie

Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina zebrał swoich Apostołów. Nauczycielu, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Paschę? On posłał ich do miasta do znanego im człowieka, który wskazał im salę. Tam przygotowali Paschę.

Korporał –Przynieśli i zaścielili stół obrusem, czystym jak dary, które na nim będą złożone. Biały i czysty obrus, na którym spocznie Pan. Białe i czyste niech będą nasze serca gotowe na przyjęcie Pana.

Kwiaty-Chcemy przybrać salę na górze. Kwiaty są takie piękne chociaż odcięte od korzenia. Ich życie stało się ofiarą dla Ciebie, Panie. Niech całe nasze życie będzie czystym i pięknym darem dla Ciebie.

Lampki oliwne-Wnieście światło. Więcej światła. Niech płoną lampki i serca dla Tego, który jest Światłością świata. Niech nie będzie już ani odrobiny miejsca dla księcia ciemności. Jasne płomienie lamp niech oświecą nasze umysły, niech rozpalą radością nasze serca.

Woda- Oto woda. Panie, który pochylałeś się do obmycia nóg Apostołów, Obmyj nasze serca z wszelkiego brudu i niedoskonałości. Niech będą godne na przyjęcie Ciebie.

Wino-Oto wino. Panie przemienisz je w swoją Krew. Prosimy przemień nasze serca, aby zawsze były wierne Tobie.

Chleb i Hostia-Spójrz na nasze ręce. Są pełne chleba z tysięcy ziaren wyrosłych na polskiej ziemi. W tym chlebie i w białej Hostii niesiemy Ci, Panie trud naszego radosnego przygotowywania się na spotkanie z Tobą W Sakramencie Pokuty i Eucharystii.

Winogrona-Krzewie winny w owocach Twojej miłości chcemy odnowić nasze przymierze z Tobą. Pragniemy stale zbliżać się do Ciebie, trwać w Twojej obecności i nigdy nie odłączyć się od Ciebie.

Serce –Panie Jezu, Jesteś Miłością. Twoim symbolem jest serce wypełnione miłością wobec całego świata, wszystkich ludzi na Ziemi. Przynosimy Ci symboliczne serce pamiątkę naszej pierwszej Komunii Św. Prosimy Cię, by nasze życie było zamknięte w Twoim Sercu, prosimy Cię byś nas nauczył Twojej miłości.

Kamienne Tablice Dekalogu. – W dnu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci Panie kamienne tablice Dekalogu. Otocz nas Panie Jezu swoją łaską, daj nam siłę i mądrość byśmy życie oparli na wypełnianiu Bożych Przykazań.

„Dar ołtarza” – W imieniu Rodziców niesiemy dary ofiarne: Podstawę pod Mszał oraz mosiężny kwietnik. Te przedmioty będą tworzyć wystrój naszej świątyni. Ich piękno będzie przypominać o Tobie – Boże, który jest nieskończonym pięknem.

PODZIĘKOWANIA:

 1. Przyszedłeś do nas, Panie, mówią nam o tym nasze drżące serca. Tak wyraźnie brzmią jeszcze w naszych uszach i sercach słowa: „Ciało Chrystusa”. Stało się w naszym życiu coś wspaniałego i niesamowitego.

 

 1. 1b.Dokonało się przedziwne spotkanie z Tobą Panie Jezu. Jak Ci, Panie, za to wszystko podziękować? Bądź uwielbiony, Panie, w tym pięknym majowym dniu, który jest wybuchem prawdziwej radości i szczęścia.
 2. Drogi Księże Proboszczu! W imieniu wszystkich dzieci dziękujemy Ci za ojcowską dobroć dla nas; za przybliżanie nas do Pana Boga; za nieustanną troskę i prowadzenie naszego przygotowywania się do Pierwszej Komunii św.
 3. Księże Proboszczu, tak szczególnie w ten uroczysty dzień Pierwszej Komunii św. dziękujemy: za słowo skierowane do nas; za modlitwę w naszej intencji; a nade wszystko za Chrystusa, którego nam podałeś, by mógł przyjść do naszych serc.

 

Podziękowania Rodzicom:

 1. Kochani Rodzice! Dziś za swym stołem Chrystus nas ugościł. Rozdał nam Siebie, swoją dobroć i miłość.
 2. Kochana Mamusiu, czy pamiętasz, jak bardzo na mnie czekałaś, jak liczyłaś dni, jak wszystko przygotowywałaś na moje powitanie? Jaka byłaś szczęśliwa, gdy usłyszałaś mój pierwszy płacz? A potem czekałaś na mój pierwszy uśmiech, na pierwsze słowo, na pierwszy krok.
 3. Nie pamiętasz już dzisiaj nieprzespanych nocy, miałaś tyle zawsze cierpliwej miłości, tak bardzo dbałaś zawsze o mnie. Pozwoliłaś mi spotkać się z Chrystusem na Chrzcie św.
 4. Mamusiu Klękałaś ze mną i uczyłaś mnie modlić się do naszego najlepszego Ojca. Prowadziłaś mnie do kościoła i do szkoły. Wieczorem robiłaś krzyżyk na czole i całowałaś na dobranoc. Taka byłaś bliska i serdeczna przez ten ostatni czas mojego przygotowywania się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Tak wiele mi pomagałaś!
 5. Kochany Tatusiu, wiem, że mnie bardzo kochasz, że cieszysz się wszystkim, co mi się udaje, że spieszysz z pomocą, kiedy coś nie wychodzi. Potrafiłeś być przy mnie w różnych momentach mojego życia.
 6. Tatusiu, tak często widziałam Cię zmęczonym i utrudzonym po pracy, ale zawsze znalazłeś jeszcze siłę, aby poświęcić mi trochę swego czasu. Wiem, z jaką troską zabiegasz, aby mi nic nie brakowało. Cieszę się, że byłeś Przy mnie w tym czasie poprzedzającym dzisiejszy dzień. Kochani Rodzice, dziękujemy Wam.

Podziękowanie Pani Wychowawczyni:

 1. W tym ważnym dniu naszego życia dziękujemy również naszym Paniom Wychowawczyniom  i Nauczycielom. Wasz trud i poświęcenie sprawiają, że przybywa naszej wiedzy i doświadczenia życiowego.
 2. Dziękujemy za cierpliwość i okazywane serce. W tym dniu naszego spotkania z Chrystusem jesteście w naszych sercach i modlimy się za Was.
Pozostałe podziękowania:

12.     Tak bardzo dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym drogim nam Gościom. Naszym Rodzicom Chrzestnym, wszystkim krewnym, bliskim i znajomym za przybycie na dzisiejsze wielkie nasze święto eucharystyczne.

13. Dziękujemy za gorącą modlitwę w naszej intencji. Dziękujemy wszystkim, których nie wymieniliśmy a którzy przyczynili się do tego, że ten dzień jest taki cudowny i niepowtarzalny. Bóg zapłać wszystkim za wszystko!