Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.


KALENDARIUM WSPÓLNEJ MSZY W RAMCH PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWĘTEJ 2020/2021

11.10.2020 godz. 11.00 Msza święta z poświęceniem różańców

08.11.2020 godz. 11.00 Msza święta z poświęceniem i wręczeniem książeczek

13.12.2020 godz. 11.00 Msza święta z poświęceniem medalików

10.01.2020 godz. 11.00 Msza święta z kolędowaniem przy żłóbku

14.03.2020 godz. 11.00 Msza święta – odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego

1.01.04.2020 godz. 18.00 Msza Wielkoczwartkowa

3.05.2020 godz. 11.00 i 13.00 – uroczystość Pierwszej Komunii