Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Na życzenie rodziców istnieje możliwość dołączenia dzieci, które przygotowują się do I Komunii w innych parafiach a mieszkają na terenie naszej Parafii. O takiej decyzji należy poinformować ks. Proboszcza na początku roku szkolnego.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.

I Komunia św. odbędzie się 3 V 2019 r. o godz. 10.50


INFORMACJE DLA RODZICÓW I DZIECI KLAS III

  1. ZAPRASZAMY Rodziców i Dzieci z klas III na Mszę św. w ramach przegotowania do Pierwszej Komunii w drugie niedziele miesiąca na godzinę 11.00

a. 10.03.2019

b. 7.04.2019

c. 18.04.2019 godzina 18.00 Liturgia Wielkiego Czwartku

Kalendarium przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej

Próby w kościele:

  1. 30.03.2019 godzina 9.00 (sobota)
  2. 06.04.2019 godzina 13.00 (sobota)
  3. 24.04.2019 godzina 16.30 (środa)
  4. 29.04.2019 godzina 16.30 (poniedziałek)
  5. 0105.2019 godzina 9.00 (środa)

2 maja 2019 godzina 9.00: Spowiedź dzieci i rodziców

3 maja godzina 10.50: Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej