Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.


PLANOWANE TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII

Sobota 21 maja 2022 roku

Sobota 20 maja 2023 roku

Sobota 25 maja 2024 roku

Sobota 24 maja 2025 roku

Sobota 23 maja 2026 roku