Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Na życzenie rodziców istnieje możliwość dołączenia dzieci, które przygotowują się do I Komunii w innych parafiach a mieszkają na terenie naszej Parafii. O takiej decyzji należy poinformować ks. Proboszcza na początku roku szkolnego.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.

I Komunia św. odbędzie się 3 V 2019 r. o godz. 11.00

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I DZIECI KLAS III

  1. ZAPRASZAMY Rodziców i Dzieci z klas III na Mszę św. w ramach przegotowania do Pierwszej Komunii oraz poświęcenie różańców – 14 października o godz. 11.00