Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole oraz w czasie nabożeństw w kościele. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu.

Na życzenie rodziców istnieje możliwość dołączenia dzieci, które przygotowują się do I Komunii w innych parafiach a mieszkają na terenie naszej Parafii. O takiej decyzji należy poinformować ks. Proboszcza na początku roku szkolnego.

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Proboszcz.


KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIETEJ 2019/2020

8.09.2019 godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

1.10 – 31.10.2019 o 17.30 Nabożeństwa Różańcowe.

13.10.2019godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Na Mszy poświęcenie różańców.Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

10.11.2019 godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Na Mszy św. poświęcenie książeczek do modlitwy.Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

2 – 23.12.2019 Nabożeństwa roratnie o godzinie 17.30

8.12.2019 godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Na mszy poświęcenie medalików.Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

12.01.2020 godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Na Mszy poświęcenie świec. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

8.03.2020 godzina 11.00. Msza święta dla dzieci i rodziców klas III. Na Mszy św. poświęcenie znaku religijnego do pokoju dziecka.Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego termin Pierwszej Komunii Zostanie określony po zakończeniu konsultacji z Rodzicami.