PARAFIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

WIELICZKA – KRZYSZKOWICE

WSPÓLNOTY I GRUPY PARAFIALNE


1.    Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna – opiekun ks. Proboszcz

2.     Straż Honorowa NSPJ – opiekun ks. Proboszcz

3.     Róże Żywego Różańca – opiekun ks. Proboszcz

4.     Grupa Charytatywna – opiekun ks. Proboszcz

5.     Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej – opiekun ks. Proboszcz

6.     Redakcja biuletynu parafialnego „Słowo Pawła” opiekun ks. Proboszcz

7.    Dziecięca grupa teatralna – opiekun Tadeusz Dylawerski – aktor, oraz Ks. Proboszcz

8. Rycerze św. Jana Pawła II – opiekun ks. Proboszcz

9. Schola Dziecięca – opiekun Paweł Piotrowski – organista.

10. Chór parafialny – opiekun Justyna Dalecka.

11. Bractwo Adoracyjne – opiekun ks. Robert

12.  Krąg Domowego Kościoła – opiekun ks. Adam, Małgorzata i Tomasz Płoszajowie

13. Służba Liturgiczna ołtarza – Ministranci i lektorzy – opiekun ks. Adam

14.  Oaza młodzieżowa – opiekun ks. Adam