Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się poprzez:

  • zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, spowiedź, czytanie prasy i książek katolickich,
  • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
  • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia,
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
  • prowadził życie zgodne z wiarą,
  • nie może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

UWAGA! Jeśli kandydat do bierzmowania pochodzi z innej parafii, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu.

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania – II semestr 2019 rok.


KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA

 

27.01.2019 – 2.02.2019 – Spotkania w grupach (1)

1.02.2019 – Spowiedź i Msza święta pierwszopiątkowa o godzinie 18.00

03.02.2019 – 9.02.2019 – Spotkania w grupach (2)

04.02.2019 – godzina 18.30 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI KANDYDATÓW

10.02.2019 – Niedziela – 9.00 Msza święta dla Kandydatów oraz Rodziców (Wręczenie modlitewnika).

10.02.2019 – 16.02.2019 – Spotkania w grupach (3)

17.02.2019 – 23.02.2019 – Spotkania w grupach (4)

24.02.2019 – 02.03.2019 – Spotkania w grupach (5)

1.03.2019 – Spowiedź i Msza święta pierwszopiątkowa o godzinie 18.00

03.03.2019 – 09.03.2019 – Spotkania w grupach (6)

10.03.2019 – Niedziela – 9.00 Msza święta dla Kandydatów oraz Rodziców (Wręczenie krzyża).

08.03.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

10.03.2019 –16.03.2019 – Spotkania w grupach (7)

15.03.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

17.03.2019 –23.03.2019 – Spotkania w grupach (8)

22.03.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

24.03.2019 – 30.03.2019 – Rozmowy z Kandydatami i egzamin przed Sakramentem Bierzmowania. (9)

29.03.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

31.03.2019 –06.04.2019 – Spotkania w grupach (10)

01.04.2019 – godzina 18.30 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI KANDYDATÓW

05.04.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

11.04.2019 – Próba przed Bierzmowaniem – ustawienie Kandydatów etc., nauka pieśni. (1)

12.04.2019 – Droga Krzyżowa o godzinie 19.00

Udział w Rekolekcjach i Triduum Paschalny

10.04.2019 – 18.45. Próba przed Bierzmowaniem – omówienie Liturgii., nauka pieśni. (1)

17.04.2019 -18.45 Próba przed Bierzmowaniem (3)

23.04.2019 – 18.45 Próba przed Bierzmowaniem (4)

25.04.2019 – Próba przed Bierzmowaniem (5)

26.04.2019 – 18.30 – spowiedź i modlitewne czuwanie przed NS

 

27.04.2019 – 10.30 SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

Sakramentu udzieli ks. Inf. Jakub Gil.