Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się poprzez:

  • zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, spowiedź, czytanie prasy i książek katolickich,
  • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
  • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia,
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
  • prowadził życie zgodne z wiarą,
  • nie może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

UWAGA! Jeśli kandydat do bierzmowania pochodzi z innej parafii, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu.

W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Marian Giza.

Najbliższe bierzmowanie w naszej Parafii będzie 29.10.2018 o godzinie 10.00. Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Damian Muskus.

 

Od października 2018 rozpocznie się przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania uczniów klas VIII. Sakrament Bierzmowania dla tej grupy Kandydatów planowany jest na marzec/kwieceń 2019 rok. 

Zapisy do grup w pierwszą niedzielę października (7.10.2018 r.) po Mszy św. o godz. 9.00