Rada ekonomiczna

 

Przy naszej parafii działa Rada Budowy Kościoła. Nowy kościół budowany jest od roku 2004. Potrzeba budowy nowej Świątyni pojawiła się w związku z intensywnym rozrostem naszej parafii oraz dynamicznym rozwojem Osiedla Krzyszkowice. Rada Budowy Kościoła pod przewodnictwem ks. Proboszcza Wiesława Popielarczyka składa się z wielu specjalistów z dziedziny budownictwa.

W skład Rady Budowy wchodzą:

- ks. Wiesław Popielarczyk - przewodniczący
- Danuta Góralczyk
- Marek Góralczyk
- Edward Filipek
- Izabela Jania
- Mirosław Kowal
- Janusz Michniak
- Zbigniew Pietrzak
- Elżbieta Sawicka
- Czesław Sawicki
- Józef Świetlik

Rada Budowy Kościoła zajmuje się bieżącą koordynacją i współpracą z księdzem proboszczem w dziedzinie prac zwiazanych z budową kościoła jak również podejmuj decyzje finansowe dotyczące budowy. Równocześnie Rada Budowy zbiera fundusze - datki z ościennych parafii na budowę kościoła, dzięki przychylności i życzliwości księży proboszczów.