Rada Duszpasterska

 

Rada składa się z 12 członków, reprezentantów całej parafii (poszczególnych ulic).Spotkania odbywają się przeciętnie raz w miesiącu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych w salce na plebanii przy ulicy Jaśminowej pod kierownictwem ks. proboszcza. Na spotkaniach omawiane są różne problemy parafii na przykład budowa kościoła, ale głównymi tematami są sprawy duszpasterskie na przykład jak lepiej i owocniej uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, jak przygotować się do uczestnictwa we Mszy św. Podejmujemy też tematy nauczania Ojca św. na przykład o świętowaniu niedzili, jak powinno się zorganizować czas w całym dniu świątecznym. Poruszamy też tematy osobistej formacji oraz społecznego zaangażowania w życie parafii. Podejmujemy też inicjatywy takie jak zainicjowanie Koronki do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godzinie 15:00 w niedziel czy też zmiany godzin Mszy św. aby były one bardziej dogodne dla mieszkańców naszej parafii.