Duchowieństwo odwiedzające Parafię

J. Em. Ks. Kardynał Karol WOJTYŁA - wizytacja kanoniczna 04.1970 r. (przy okazji wizytacji Parafii OO. Reformatów w Wieliczce)
Ks. Kanonik Janusz BIELAŃSKI, Archiprezbiter Katedry Wawelskiej - odpust 29.09.1983 r.
J. Em. Ks. Kardynał Franciszek MACHARSKI - Sakrament Bierzmowania 11.05.1984 r. i poświęcenie kościoła;
Ks. Józef JAKUBIEC - odpust 24.06.1984 r.
Ks. Ignacy MOSKWA - rekolekcje adwentowe 1985 r.
Ks. Andrzej TURAKIEWICZ - wizytacja dziekańska i wprowadzenie nowego proboszcza 2.02.1986 r.
Ks. Jan ZAJĄC - rekolekcje wielkopostne 1986 r.
J. Eksc. Ks. Bp Albin MAŁYSIAK - Sakrament Bierzmowania 3.06.1986 r.
Ks. Kan. Kazimierz GAŁOŃSKI - suma odpustowa 22.06.1986 r.
Ks. Józef MORAWA - kazanie odpustowe 22.06.1986 r.
Ks. Jan PAŁASZ - sumista odpustu 28.09.1986 r.
Ks. Tomasz BOROŃ - kazanie odpustowe 28.09.1986 r.
Ks. Jerzy GRAJNY - rekolekcje adwentowe 1986 r.
Ks. Roman SAPETA - rekolekcje wielkopostne 1987 r.
Ks. Józef JAKUBIEC - odpust 28.06.1987 r.
Ks. Edward BANIAK - kazanie odpustowe 28.06.1987 r.
J. Eksc. Ks. Bp Kazimierz GÓRNY - wizytacja kanoniczna 26 i 27.09.1987 r.
Ks. Ryszard LUBER - rekolekcje adwentowe 1987 r.
Ks. Jan BOBREK - rekolekcje wielkopostne 1988 r.
Ks. Marian TOBOŁA - rekolekcje wielkopostne 1989 r.
Ks. Tomasz BOROŃ - rekolekcje wielkopostne 1990 r.
J. Eksc. Ks. Bp Kazimierz GÓRNY - Sakrament Bierzmowania 23.05.1990 r.
O. Henryk KLIMAJ, Redemptorysta - kazanie odpustowe 27.06.1990 r.
Ks. Leszek ŁYSIEŃ - rekolekcje wielkopostne 1991 r.
Ks. Antoni OBRZUT, Michaelita - rekolekcje wielkopostne 1993 r.
J. Eksc. Ks. Bp Kazimierz NYCZ - wizytacja kanoniczna 17.10.1993 r. oraz Sakrament Bierzmowania i obchody 10-lecia Parafii
J. Eksc. Ks. Bp Jan SZKODOŃ - Sakrament Bierzmowania 15.03.1995 r.
Ks. Dziekan Zbigniew GERLE - suma odpustowa 1995 r.
Ks. Mgr Jan BYRSKI - suma odpustowa 1996 r.
Ks. Mgr Kazimierz ICIEK - suma odpustowa 1997 r.
J. Eksc. Ks. Bp Kazimierz NYCZ - Sakrament Bierzmowania 17.10.1997 r.
J. Em. Ks. Kardynał Franciszek MACHARSKI - Uroczystość XV-lecia parafii, poświęcenie Krzyża na terenie budowy Domu Parafialnego 30.IX.1998 r.
J. Em. Ks. Kardynał Franciszek MACHARSKI - Uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej, poświęcenie sztandaru, podczas Mszy Św. i nadanie imienia szkole: Erazma Jerzmanowskiego 17.IV.1999 r.
J. Eksc. Ks. Bp Jan SZKODOŃ - Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego 24.II.2000 r.
Ks. Prob. Jan CIEŚLIK - Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego 24.II.2000 r. Pasterka Maryjna - Kazanie i koncelebra
Ks. Mgr Krzysztof RUDZIK - Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego 24.II.2000 r. Pasterka Maryjna - koncelebra
O. Kazimierz KOWALSKI OFM  Renowacja Misji Świętych od 9.IV.2001 r.
Ks. Jan CENDRZAK, dziekan dekanatu dobczyckiego 24.VI.2001 r. suma odpustowa z kazaniem
J. Eksc. Ks. Bp Jan SZKODOŃ  17.IX.2001 r. Kanoniczna wizytacja parafii oraz Sakrament Bierzmowania